Θέσεις Πρακτικής Άσκησης στην ΕΕ

2

Danfoss EU affairs office, Brussels, Belgium

Internship (paid), Deadline: A.S.A.P.

AEDH – Association européenne pour la défense des Droits de l’Homme, Brussels, Belgium

Stagiaire, Deadline : 02 June

WssTP – The Water Supply and Sanitation Technology Platform, Brussels, Belgium

Administrative Assistant Trainee, Deadline: 02 June

I.R.T.E.A. – Ινστιτούτο Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Βρυξέλλες

2 θέσεις πρακτικής άσκησης (δυνατότητα χρηματοδότησης από το Erasmus + Placement), Προθεσμία: 5 Ιουνίου

Optimy, Brussels, Belgium

PHP Developer Trainee, Deadline: 09 June

European Platform for Sports Innovation, Brussels, Belgium.

Internship (paid), Deadline: 10 June 2016

Imperial Tobacco Group Ltd, Brussels, Belgium

EU Affairs Internship, Deadline: 12 June

VoteWatch Europe, Brussels, Belgium

Policy and Communication Assistant, Deadline: 15 June

REC – The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe, Szentendre, Hungary

Communicationa and Public Relations Internship, Deadline: 15 June

Paragon Europe, Brussels, Belgium

Internship to the EU Advisory unit, Deadline: 17 June 2016

CFA Institute, Brussels, Belgium

Intern, Capital Markets Policy – EMEA, Deadline: 24 June

European Parliament, Brussels, Belgium

Instership, Deadline: 25 June 2016

We Are Pop Up, Amsterdam, The Netherlands

Content Marketing Junior (Internship), Deadline:  25 June

ECIPE – European Centre for International Political Economy, Brussels, Belgium

Internship, Deadline: June 30, 2016

Konrad Adenauer Stiftung, Brussels, Belgium

Internship – Multinational Development Policy Dialogue, Deadline: 30 June

Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.