Θέση Πρακτικής Άσκησης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων

EurodeskΟ Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) οργανώνει πρακτική άσκηση για αποφοίτους πανεπιστημίων στην έδρα του στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας.

Το πρόγραμμα στοχεύει να δώσει στους εκπαιδευόμενους κατανόηση του Οργανισμού και του ρόλου του στις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τους επιτρέπει επίσης να αποκτήσουν πρακτικές γνώσεις σε μία από τις μονάδες του EMA και να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία κατά τη διάρκεια της εργασίας τους.

Η περίοδος πρακτικής άσκησης διαρκεί δέκα μήνες.

Υπάρχει μια ετήσια πρόσληψη πρακτικής άσκησης που αρχίζει την 1η Οκτωβρίου κάθε έτους και λήγει στις 31 Ιουλίου.

Επιχορήγηση :

Οι ασκούμενοι λαμβάνουν μηνιαίο επίδομα 1.360 € για πρακτική άσκηση πλήρους απασχόλησης και ταξιδιωτική συνεισφορά κατά την έναρξη και λήξη της πρακτική τους άσκησης  στην Υπηρεσία.

Κριτήρια επιλεξιμότητας 

– Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πρόσφατους αποφοίτους πανεπιστημίου (έως 12 μήνες μετά την αποφοίτησή τους) ή σε φοιτητές πανεπιστημίου σε πρόγραμμα Erasmus + ή παρόμοιο πρόγραμμα.

–  Σύμφωνα με την τοποθέτηση της πρακτικής άσκησης, ενδέχεται να απαιτείται από τους εκπαιδευόμενους να κατέχουν ένα  συγκεκριμένο πτυχίο.

– Απαιτείται καλή γνώση των αγγλικών (τουλάχιστον επίπεδο C1) και μιας ή περισσότερων επίσημων γλωσσών της ΕΕ (τουλάχιστον επίπεδο b2).

–  Οι εκπαιδευόμενοι επιλέγονται από υπηκόους των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου – Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία.

 

Προθεσμία: 15 Ιουλίου 2020, 23:59 CET.

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων δείτε European Medicines Agency (EMA)

Πηγή : Eurodesk

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.