Θερινά Εκπαιδευτικά Προγράμματα στην Ευρώπη

Κατά τους θερινούς μήνες πρόκειται να λάβουν χώρα σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις θερινά εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με ζητήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακολουθούν ορισμένες προτάσεις σε περίπτωση που άπτονται των ενδιαφερόντων σας :

Το θερινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα Jean Monnet διοργανώνεται με την υποστήριξη του προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (Lifelong Learning Programme) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προσφέρει μια εντατική, διαδραστική και διεπιστημονική προσέγγιση στη μελέτη σύνθετων ζητημάτων ασφάλειας και δικαιοσύνης στην Ευρώπη, με ιδιαίτερη έμφαση στο Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης στην Ευρώπη και στην Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας, καθώς επίσης και στις επιπτώσεις αυτών των πολιτικών στα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες.

Όλοι οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα ερευνητικά τους εγχειρήματα, ώστε να καταστούν αποδέκτες εποικοδομητικού σχολιασμού. Οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται επιπρόσθετα να συνεισφέρουν σύμφωνα με την έρευνα που εκπονούν σε δύο εκδοτικά εγχειρήματα που συνδέονται με το θερινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Το συγκεκριμένο θερινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές ανεξαρτήτως ακαδημαϊκού πεδίου, το θέμα του διδακτορικού των οποίων άπτεται της θεματικής «Δικαιοσύνη και Ασφάλεια» στην Ευρώπη συμπεριλαμβανομένων επιμέρους εκφάνσεων του χώρου Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης στην ΕΕ ή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας της ΕΕ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής είναι η 24η Απριλίου.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Το Διεθνές Θερινό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα – Σαράγεβο 2015 διοργανώνεται από την ένωση «PRAVNIK» σε σύμπραξη με το Konrad-Adenauer-Stiftung και πρόκειται να λάβει χώρα κατά τη χρονική περίοδο 5-10 Ιουλίου 2015 εξετάζοντας τη θεματική «Μετασχηματισμός των νομικών συστημάτων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης απέναντι στις προκλήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Απευθύνεται σε αποφοίτους και διδακτορικούς φοιτητές νομικών σχολών και σχετικών ακαδημαϊκών πεδίων έως 35 ετών.

Στόχος του συγκεκριμένου θερινού εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να φέρει σε επαφή έμπειρους επαγγελματίες και νέους επιστήμονες από την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και των ΗΠΑ, προκειμένου να εξετάσουν τη θεματική της «Μεταβατικής Δικαιοσύνης» (Transitional Justice) και τα ζητήματα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που ανακύπτουν μέσω ενός συνδυασμού θεωρίας και πρακτικής, ώστε να συμβάλουν στη σχετική συζήτηση που λαμβάνει χώρα σε διεθνές επίπεδο και να λάβει χώρα δικτύωση μεταξύ παλαιότερων και νέων συμμετεχόντων.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής είναι η 30η Απριλίου.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Το Brussels Summer School διοργανώνεται από το πανεπιστήμιο του Kent υπό την ευρύτερη θεματική «Η ΕΕ και ο κόσμος» με στόχο την κατανόηση των βασικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ΕΕ και την διαλεκτική επαφή με τεχνοκράτες από θεσμούς, όπως το ΝΑΤΟ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε προπτυχιακούς φοιτητές, αλλά και σε επαγγελματίες που επιθυμούν να διευρύνουν τους ορίζοντές τους σχετικά με την ΕΕ.

Το Brussels Summer School θα λάβει χώρα κατά τη χρονική περίοδο 6 – 17 Ιουλίου 2015.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής είναι η 4η Μαϊου.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.