Τέταρτη ευρωπαϊκή εβδομάδα επαγγελματικών δεξιοτήτων: «ΕΕΚ για όλους — Δεξιότητες για ολόκληρη τη ζωή»

Δευτέρα, 14 Οκτώβριος, 2019 | Eκδηλώσεις στην ΕΕNEA

Η ευρωπαϊκή εβδομάδα επαγγελματικών δεξιοτήτων 2019 θα πραγματοποιηθεί στο Ελσίνκι από τις 14 έως τις 18 Οκτωβρίου. Στην τέταρτη χρονιά της, η εκδήλωση αυτή, που φιλοξενείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με τη φινλανδική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, θα συνεχίσει να ενθαρρύνει άτομα κάθε ηλικίας να «ανακαλύπτουν τα ταλέντα τους» μέσω της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ).

«Το κεντρικό θέμα της εκστρατείας μας για φέτος είναι “ΕΕΚ για όλους – Δεξιότητες για ολόκληρη τη ζωή”,» δήλωσε η κ. Μαριάν Τίσεν, Επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δεξιοτήτων και Κινητικότητας του Εργατικού Δυναμικού. «Πιστεύω ακράδαντα ότι η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση βοηθά τους ανθρώπους να ξεκινήσουν και να οικοδομήσουν δημιουργικές σταδιοδρομίες σε οποιαδήποτε ηλικία. Για τον λόγο αυτόν θέλω η ΕΕΚ να αποτελεί μια έγκυρη και έξυπνη επιλογή τόσο για τα νεαρά άτομα όσο και για τους ενήλικες.»

«Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση αποτελεί ελκυστική επιλογή στη Φινλανδία. Σχεδόν το ήμισυ των νέων υποβάλλουν αίτηση για επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση αμέσως μετά τη βασική εκπαίδευση. Στόχος μας είναι η αύξηση του μορφωτικού επιπέδου ολόκληρου του πληθυσμού της Φινλανδίας. Για να επιτευχθεί αυτό, χρειαζόμαστε ισχυρές επενδύσεις στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Αυτός είναι επίσης ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για την αύξηση της απασχόλησης, της ισότητας και της ευημερίας», υποστηρίζει η κ. Λι Άντερσον, Υπουργός Παιδείας της Φινλανδίας. «Οι ραγδαίες τεχνολογικές αλλαγές αυξάνουν την ανάγκη για συνεχή μάθηση. Για να διασφαλιστεί ότι όλοι θα μπορούν να επικαιροποιούν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους, χρειάζεται να αναπτύξουμε αποτελεσματικές και μελλοντοστραφείς πολιτικές εκπαίδευσης και κατάρτισης.»

Εκτός από τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας του Ελσίνκι, έχουν ήδη ανακοινωθεί πάνω από 1.000 δραστηριότητες και εκδηλώσεις οι οποίες θα λάβουν χώρα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο σε ολόκληρη την Ευρώπη και πέραν αυτής. Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους για να αναδείξουν τα οφέλη της ΕΕΚ, να προβάλουν τις ευκαιρίες και να προωθήσουν μια εκπαιδευτική πορεία που μπορεί να μεταμορφώσει τις ζωές τόσο των νέων όσο και των μεγαλύτερων σε ηλικία.

Ιστορικό

ΕΕΚ: έγκυρη και έξυπνη επιλογή

Σχεδόν το 80 % των νέων αποφοίτων ΕΕΚ βρίσκει εργασία λίγο μετά την αποφοίτησή του. Για τον λόγο αυτό, η ευρωπαϊκή εβδομάδα επαγγελματικών δεξιοτήτων αποσκοπεί στη βελτίωση της ελκυστικότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, αναδεικνύοντας την αριστεία και την ποιότητα. Επιπλέον, προβάλλει τις πολλαπλές ευκαιρίες που μπορούν να προσφέρουν η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

Η ΕΕΚ προσφέρει πληθώρα δυνατοτήτων για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την επανειδίκευση, που έχουν όφελος τόσο για τους εργαζομένους όσο και για τους εργοδότες. Οι εν λόγω δυνατότητες βοηθούν άτομα κάθε ηλικίας να προσαρμοστούν στις ταχείες αλλαγές στην αγορά εργασίας, ενισχύοντας τις προοπτικές απασχόλησής τους ώστε να μπορούν να εξασφαλίσουν θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας. Οι δυνατότητες βοηθούν τις επιχειρήσεις να καλύπτουν ελλείψεις σε συγκεκριμένες δεξιότητες, παρέχοντας εκπαίδευση και κατάρτιση στο υφιστάμενο προσωπικό, με στόχο την τόνωση της ανταγωνιστικότητας στην ταχέως μεταβαλλόμενη οικονομία μας.

Τι είναι η ευρωπαϊκή εβδομάδα επαγγελματικών δεξιοτήτων;

Η ευρωπαϊκή εβδομάδα επαγγελματικών δεξιοτήτων, που ξεκίνησε το 2016, είναι μια ετήσια εκστρατεία για την προώθηση της ΕΕΚ και τη βελτίωση της εικόνας της. Η εκστρατεία περιλαμβάνει δραστηριότητες και εκδηλώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και κορυφώνεται με την επίσημη εβδομάδα, η οποία πραγματοποιείται σε καθορισμένη πόλη.

Η εβδομάδα είχε από την αρχή υψηλά επίπεδα συμμετοχής και στήριξης από τα ενδιαφερόμενα μέρη, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στα εντυπωσιακά επιτεύγματα της εκστρατείας το 2018: σχεδόν 2.000 δραστηριότητες και εκδηλώσεις που προσέγγισαν περισσότερους από 2,4 εκατομμύρια ανθρώπους.

Ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση της ΕΕΚ στην Ευρώπη;

Τα ποσοστά συμμετοχής στην ΕΕΚ αυξάνονται σταθερά τα τελευταία χρόνια, καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι ωφελούνται από αυτή τη μοναδική εκπαιδευτική πορεία. Από το 2018:

σχεδόν το 80 % των νέων αποφοίτων ΕΕΚ βρίσκει εργασία λίγο μετά την αποφοίτησή του·

με 15,2 %, το ποσοστό ανεργίας των νέων είναι στο ιστορικά χαμηλότερο επίπεδό του·

-22 % των ατόμων στην Ευρώπη θεωρούνται «χαμηλής ειδίκευσης»·

-48 % των σπουδαστών συμμετέχουν σε ΕΕΚ·

-11 % του ενήλικου πληθυσμού της Ευρώπης λαμβάνει μέρος σε εκπαίδευση ενηλίκων·

-72 % των επιχειρήσεων παρέχουν στους εργαζομένους τους ευκαιρίες κατάρτισης (2015)·

-49 % των εργαζομένων συμμετέχουν στην κατάρτιση σχετικά με την εργασία τους που προσφέρεται από τον εργοδότη τους (2015).

Βραβεία αριστείας ΕΕΚ 2019

Η ευρωπαϊκή εβδομάδα επαγγελματικών δεξιοτήτων επιβραβεύει κάθε χρόνο εξέχοντα άτομα, οργανώσεις και πρωτοβουλίες μέσω των «Βραβείων αριστείας ΕΕΚ». Τα βραβεία αποσκοπούν στην ανάδειξη της ποιότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), στην προβολή των νικητών, στην παροχή κινήτρων σε όσους συμμετέχουν και στη στήριξη της ανάπτυξης δικτύων και νέων ευκαιριών σταδιοδρομίας.

Οποιοσδήποτε μπορεί να ψηφίσει μέσω αυτού του συνδέσμου και να επιλέξει την πιο ενδιαφέρουσα ιστορία ΕΕΚ. Η ψηφοφορία είναι ανοικτή μέχρι και τις 15 Οκτωβρίου. Κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής εβδομάδας θα διεξαχθεί και η τελετή βράβευσης των νικητών.

 

Πηγή: ec.europa.eu

 

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.