Τεχνητή Νοημοσύνη: Ο Ηθικός και Νομικός Διάλογος

Πέμπτη, 18 Ιούλιος, 2019 | NEAΠολυμέσα

Η τεχνητή νοημοσύνη διευκολύνει τη ζωή μας, αλλά εγείρει πολλά ηθικά και νομικά ερωτήματα. Μια συνεδρίαση ειδικών στις Βρυξέλλες, που οργανώθηκε από την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Μέλλον της Επιστήμης και της Τεχνολογίας (STOA), συζήτησε τους κινδύνους που θέτει η ΤΝ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα απαιτούμενα ηθικά πλαίσια και τις νομικές δικλείδες ασφαλείας για την αποτροπή της ακατάλληλης χρήσης της.

Απομαγνητοφώνηση:

Δεν είναι απλά επιστημονική φαντασία: ισχυρά μηχανήματα και αλγόριθμοι είναι ήδη ικανά να διαγιγνώσκουν ασθένειες, να χειρουργούν και να οδηγούν αυτόνομα οχήματα. Αυτές οι τεχνολογίες μας προσφέρουν νέα εργαλεία και αλλάζουν τον τρόπο που εργαζόμαστε. Εντούτοις, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τον αντίκτυπο που θα έχει η τεχνητή νοημοσύνη στην κοινωνία. Πιστεύω ότι χρειαζόμαστε μια αξιολόγηση των συνεπειών πάνω στα ηθικά και θεμελιώδη δικαιώματα. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη θα επηρεάσει πολλά σημαντικά ζητήματα της καθημερινότητάς μας; Έχουμε επενδύσει πολλές ελπίδες σ’ αυτές τις νέες τεχνολογίες, ειδικά για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και για τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Αλλά η τεχνητή νοημοσύνη εγείρει, επίσης, ηθικά και νομικά ερωτήματα. Για παράδειγμα, μπορεί η ανάπτυξη νέων εφαρμογών ΤΝ να αποτελέσει απειλή για τα ανθρώπινα δικαιώματα; Θα πρέπει τα άτομα να περνούν από διαδικασίες αναγνώρισης προσώπου ή συναισθήματος, όταν η ΤΝ μπορεί να αναγνωρίσει ή να προβλέψει τη συναισθηματική μας κατάσταση σε μια συνέντευξη πρόσληψης; Συμφωνώ ότι χρειάζεται να κάνουμε περισσότερα, για να κατανοήσουμε τι συμβαίνει, πριν δημιουργήσουμε κανονισμούς και πολιτικές. Μπορούμε να θεσπίσουμε παγκόσμια πρότυπα και για την ΤΝ, για να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχουν ορισμένοι ηθικοί κανόνες που θα ακολουθούν όλοι, να αποδεχθούμε ότι δεν θα οπλοποιήσουμε την ΤΝ κατά της ανθρωπότητας, ότι η ΤΝ θα συμπληρώνει και δεν θα αντικαθιστά τους ανθρώπους, ότι εμείς δεν θα αναπτύξουμε συνειδητότητα ΤΝ. Αυτές οι ερωτήσεις βρέθηκαν στο επίκεντρο μιας πρόσφατης συνεδρίασης ειδικών στις Βρυξέλλες,που οργανώθηκε από την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Μέλλον της Επιστήμης και της Τεχνολογίας (STOA). Η συνάντηση έριξε φως σε αποδεδειγμένες περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την ΤΝ και υπογράμμισε τις πιθανές αποκρίσεις στους κινδύνους. Για παράδειγμα, τα ηθικά πλαίσια, η ρυθμιστική επίβλεψη και οι νομικές δικλείδες ασφαλείαςμπορούν να μας βοηθήσουν να αποφύγουμε την ακατάλληλη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.

Πηγή: multimedia.europarl.europa.eu

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.