Το ταξίδι ενός εμπορευματοκιβωτίου προς την ΕΕ: νέα τελωνειακά εργαλεία για την καταπολέμηση της απάτης

Τετάρτη, 12 Ιούλιος, 2017 | Πολυμέσα

Πέρυσι, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και οι τελωνειακοί υπάλληλοι απέκτησαν πρόσβαση σε νέα ισχυρά εργαλεία ΤΠ για την καταπολέμηση της τελωνειακής απάτης.

Με τον εκσυγχρονισμό των τελωνειακών κανόνων, οι τελωνειακές αρχές θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε νέα συστήματα που καταγράφουν τη φυσική κίνηση στα εμπορευματοκιβώτια που μεταφέρονται σε θαλάσσια σκάφη και να συλλέγουν πληροφορίες για τα εμπορεύματα που εισέρχονται, διέρχονται και εξέρχονται από την ΕΕ.  Αυτά τα νέα μέσα επιτρέπουν στην ΕΕ και τα κράτη μέλη της να ακολουθούν και να εντοπίζουν ύποπτες μεταφορές και τελωνειακές απάτες.

Τα ανωτέρω εξηγούνται στο νέο κινούμενο βίντεο που διατίθεται στα αγγλικά.

 

Τελευταία Νέα από europa.eu
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.