Ταξιδεύοντας στην Ευρώπη, Μέρος Ε’ – Τα δικαιώματά σας, όταν ταξιδεύετε με τρένο

Τετάρτη, 26 Ιούνιος, 2013 | Τα νέα του δικτύου μας

Όταν αγοράζετε εισιτήριο για να ταξιδέψετε με τρένο, απαγορεύεται να χρεώνεστε με επιπλέον ποσό λόγω της εθνικότητάς σας ή του τόπου έκδοσης του εισιτηρίου.

Τα δικαιώματά σας όταν ταξιδεύετε με τρένο ισχύουν γενικά για όλες τις διεθνείς σιδηροδρομικές γραμμές εντός της ΕΕ.

Προσοχή! Εναπόκειται στις ευρωπαϊκές χώρες να αποφασίσουν κατά πόσον τα δικαιώματα αυτά ισχύουν και για τις σιδηροδρομικές γραμμές εσωτερικού (αστικές, προαστιακές, περιφερειακές, κ.λπ.), καθώς και για τις διεθνείς σιδηροδρομικές γραμμές όταν ο σταθμός αναχώρησης ή τελικού προορισμού δεν βρίσκεται εντός της ΕΕ.

Ακύρωση ή καθυστέρηση

Αν το δρομολόγιό σας ακυρωθεί ή καθυστερήσει, έχετε πάντα το δικαίωμα να ενημερώνεστε πλήρως για το τι συμβαίνει όση ώρα περιμένετε.

Αν σας πουν ότι θα φθάσετε στον τελικό προορισμό σας με καθυστέρηση τουλάχιστον μίας ώρας, έχετε δικαίωμα:

– να ακυρώσετε το ταξίδι σας και να ζητήσετε αμέσως επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου σας (ολοκλήρου ή για τη διαδρομή που δεν έγινε). Ενδεχομένως να δικαιούστε επίσης δωρεάν ταξίδι επιστροφής στο σημείο αναχώρησής σας, αν εξαιτίας της καθυστέρησης δεν μπορείτε να εκπληρώσετε πλέον τον σκοπό του ταξιδιού σας ή

– να προωθηθείτε στον τελικό προορισμό σας το ταχύτερο δυνατό (ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που εσείς θα επιλέξετε). Αυτό μπορεί να γίνει με εναλλακτικό μέσο μεταφοράς αν το τρένο είναι ακινητοποιημένο και δεν λειτουργεί η γραμμή.

– να σας προσφερθούν γεύματα και αναψυκτικά (ανάλογα με τον χρόνο αναμονής)

– να σας προσφερθεί κατάλυμα – σε περίπτωση που πρέπει να διανυκτερεύσετε.

Αν αποφασίσετε να συνεχίσετε το ταξίδι σας με το προγραμματισμένο δρομολόγιο ή να δεχθείτε να προωθηθείτε στον προορισμό σας με εναλλακτικό μέσο, ενδεχομένως να δικαιούστε αποζημίωση ίση με:

– το 25% του αντιτίμου του εισιτηρίου, αν το τρένο καθυστερήσει από 1 έως 2 ώρες.

– το 50% του αντιτίμου του εισιτηρίου, αν το τρένο καθυστερήσει πάνω από 2 ώρες.

Ωστόσο, δεν θα λάβετε αποζημίωση αν:

– είχατε ενημερωθεί για την καθυστέρηση πριν από την αγορά του εισιτηρίου σας

– η καθυστέρηση οφείλεται σε συνθήκες που δεν σχετίζονται με τη λειτουργία των σιδηροδρομικών υπηρεσιών και η σιδηροδρομική εταιρεία δεν μπορούσε να αποφύγει ή να αποτρέψει τις επιπτώσεις αυτών των συνθηκών

– η καθυστέρηση προκλήθηκε από υπαιτιότητα τρίτου (δικαιούστε όμως αποζημίωση αν η καθυστέρηση οφείλεται σε άλλη σιδηροδρομική εταιρεία).

Αν θεωρείτε ότι τα δικαιώματά σας δεν έγιναν σεβαστά, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στη σιδηροδρομική εταιρεία, η οποία πρέπει να σας απαντήσει εντός ενός μηνός. Αν η απάντησή τους δεν σας ικανοποιήσει, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον αρμόδιο εθνικό φορέα ελέγχου εφαρμογής (ΕΦΕΕ) στη χώρα σας.

Απώλεια ή φθορά αποσκευών

Αν οι παραδιδόμενες αποσκευές σας χαθούν ή φθαρούν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας, δικαιούστε αποζημίωση, εκτός αν οι αποσκευές δεν ήταν καλά κλεισμένες, ήταν ακατάλληλες για ταξίδι ή είχαν κάποια ιδιαιτερότητα.

Το ύψος της αποζημίωσης αυτής ανέρχεται σε:

– έως 1.300 ευρώ ανά παραδιδόμενη αποσκευή αν μπορείτε να αποδείξετε την αξία του περιεχομένου της.

– 330 ανά αποσκευή αν δεν μπορείτε να αποδείξετε την αξία του περιεχομένου της.

Σε περίπτωση θανάτου ή τραυματισμού επιβάτη σε σιδηροδρομικό ατύχημα, ο επιβάτης (ή τα εξαρτώμενα μέλη της οικογενείας του) δικαιούνται αποζημίωση για την απώλεια ή φθορά της χειραποσκευής (παραδιδόμενης ή μη) έως και 1.500 ευρώ.

Τραυματισμός ή θάνατος

Αν ένας επιβάτης τραυματιστεί ή σκοτωθεί σε σιδηροδρομικό ατύχημα, αυτός (ή τα εξαρτώμενα μέλη της οικογενείας του) δικαιούνται αποζημίωση, καθώς και προκαταβολή του ποσού της αποζημίωσης εντός 15 ημερών από το ατύχημα για την κάλυψη των άμεσων αναγκών (του ιδίου ή των εξαρτώμενων μελών της οικογενείας του). Σε περίπτωση θανάτου, το ελάχιστο ποσό της προκαταβολής ανέρχεται σε 21.000 ευρώ ανά άτομο.

Επιβάτες με μειωμένη κινητικότητα

Ως επιβάτης με μειωμένη κινητικότητα δικαιούστε δωρεάν βοήθεια κατά την επιβίβαση και αποβίβαση από το τρένο, την αλλαγή τρένου, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, καθώς και στον σταθμό πριν και μετά το ταξίδι. Για να έχετε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση, θα πρέπει να επικοινωνείτε με τη σιδηροδρομική εταιρεία, το πρακτορείο έκδοσης εισιτηρίων ή το ταξιδιωτικό γραφείο τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το ταξίδι σας και να εξηγείτε τι είδους βοήθεια χρειάζεστε.

Δεν μπορούν να σας αρνηθούν την επιβίβαση για λόγους μειωμένης κινητικότητας, εκτός αν αυτό είναι απολύτως αναγκαίο για λόγους συμμόρφωσης με τους κανόνες της εταιρείας όσον αφορά την πρόσβαση.

Αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα να λάβετε βοήθεια στο ταξίδι σας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τους αρμοδίους του σιδηροδρομικού σταθμού ή της σιδηροδρομικής εταιρείας. Αν η απάντηση δεν σας ικανοποιήσει, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον εθνικό φορέα επιβολής της νομοθεσίας της χώρας όπου συνέβη το περιστατικό.

Προσοχή! Οι χώρες της ΕΕ μπορούν να εξαιρούν ορισμένες σιδηροδρομικές γραμμές από αυτές τις απαιτήσεις, όπως τις σιδηροδρομικές γραμμές εσωτερικού που πραγματοποιούν δρομολόγια μόνο στην ίδια χώρα και τις διεθνείς σιδηροδρομικές γραμμές όταν η χώρα αναχώρησης ή τελικού προορισμού δεν ανήκει στην ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τους εθνικούς φορείς επιβολής της νομοθεσίας

Περισσότερες πληροφορίες

Δικτυακή πύλη πληροφόρησης Η Ευρώπη σου – Πολίτες και ειδικότερα οι ενότητες:

Δικαιώματα επιβατών σιδηροδρομικών μεταφορών

– Επιβάτες με μειωμένη κινητικότητα

Δικτυακή πύλη ενημέρωσης για Τα δικαιώματα των επιβατών και ειδικότερα η ενότητα:

– Σιδηροδρομικά μέσα

Δίκτυο ευρωπαϊκής πληροφόρησης Europe Direct

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.