Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ επιθυμούν να καλύψουν περισσότερες από 100 θέσεις για νέους πτυχιούχους

eu-careersΤα θεσμικά όργανα της ΕΕ προσλαμβάνουν επί του παρόντος δυναμικούς και αφοσιωμένους νέους πτυχιούχους για να καλύψουν περισσότερες από 100 θέσεις διαχειριστή μέσω ανοιχτού διαγωνισμού.

Οι θέσεις αυτές αποτελούν το ιδανικό σημείο εκκίνησης για μια ενδιαφέρουσα και πολυποίκιλη σταδιοδρομία όπου οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να δουλέψουν πάνω σε καθημερινά θέματα και να κάνουν πραγματικά τη διαφορά για την Ευρώπη. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 3η Μαΐου 2017. Η διαδικασία επιλογής είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική, καθώς υπάρχουν μόνο 124 θέσεις στον πίνακα προσλήψεων. Μόνο όσοι λάβουν την υψηλότερη βαθμολογία περνούν στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας επιλογής.

Ενδεικτικά, το 2015 δήλωσαν ενδιαφέρον περισσότεροι από 31.000 υποψήφιοι αλλά λιγότερο από το 5% πέρασαν στο δεύτερο στάδιο. Το ερωτηματολόγιο «Μία ευρωπαϊκή σταδιοδρομία, μία σταδιοδρομία για μένα» και το τεστ αξιολόγησης θα δώσουν στους ενδιαφερόμενους μια ρεαλιστική ιδέα για το αν είναι πιθανό να ανταποκριθούν στα υψηλά επίπεδα που απαιτούνται για να πετύχουν.

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.