Τα Νέα του Δικτύου μας #14

Δευτέρα, 22 Απρίλιος, 2013 | Τα νέα του δικτύου μας

– Ο οργανισμός εκπαίδευσης και κατάρτισης Pixel (Ιταλία) μας ενημέρωσε για 5 νέα σεμινάρια που διοργανώνει, για τα οποία υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης μέρους των εξόδων συμμετοχής από τα ευρωπαϊκά προγράμματα Grundtvig και Comenius. Για να δείτε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης πατήστε εδώ.

– To Europe Direct Llangollen (Ηνωμένο Βασίλειο) μας ενημέρωσε ότι ο φορέας υποδοχής του κέντρου, το European Centre for Training and Regional Co-operation (ECTARC), προσφέρει ένα σεμινάριο με θέμα “Effective English Language Teaching in Europe”. Και για αυτή την εκδήλωση μέρος των εξόδων συμμετοχής μπορεί να καλυφθεί από τα ευρωπαϊκά προγράμματα Grundtvig και Comenius. Για να δείτε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης πατήστε εδώ.

– Το Europe Direct Iasi (Ρουμανία) μας ενημέρωσε ότι η ΜΚΟ Association for Ecology and Sustainable Development ενδιαφέρεται να συμμετέχει σε σύμπραξη που θα υποβάλει πρόταση στην πρόσκληση “Serbia EU Civil Society Facility Programme”. Για να δείτε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης πατήστε εδώ.

– Το Europe Direct NI (Ηνωμένο Βασίλειο) μας ενημέρωσε ότι ο εκπαιδευτικός οργανισμός NW Academy προσφέρει μια θέση πρακτικής άσκησης στο τμήμα Μάρκετινγκ και Διοίκηση. Για να δείτε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης πατήστε εδώ.

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.