Τα Κέντρα Ευρωπαϊκής Ενημέρωσης στις Βρυξέλλες!

Παρασκευή, 8 Ιούνιος, 2018 | NEA

Τα Κέντρα Ευρωπαϊκής Ενημέρωσης (EuropeDirect network) βρέθηκαν στις 5 Ιουνίου στις Βρυξέλλες! 

Γνωρίστε τα Κέντρα μας #EuropeDirect στην Ελλάδα 🇬🇷, έτοιμα να συζητήσουν μαζί σας για την Ευρώπη 🇪🇺 και πολύ πολύ κοντά σας!📍

Για πληροφορίες επικοινωνίας με το Europe Direct ELIAMEP, εδώ.