Το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης συνεχίζει να προστατεύει καταναλωτές από μη ασφαλή προϊόντα.

Τετάρτη, 29 Μάρτιος, 2017 | Τα νέα του δικτύου μας

rapid-alert-system

Το 2016 οι εθνικές αρχές απομάκρυναν περισσότερα επικίνδυνα προϊόντα από καταστήματα χρησιμοποιώντας το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, σύμφωνα με τη τελευταία αναφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (pdf) για την υπηρεσία.

Καθώς όλο και περισσότερα επικίνδυνα προΪόντα πωλούνται διαδικτυακά, η Επιτροπή έχει εντείνει τη συνεργασία της με τις Amazon, Ebay και Alibaba για να αντιμετωπίσει πιθανά μη ασφαλή, ή μη συμμορφούμενα προϊόντα στις ιστοσελίδες τους. Το 2016, η κατηγορία των παιχνιδιών είχε τις πιο πολλές ειδοποιήσεις (26%), ακολουθούμενη από αυτή των μηχανοκίνητων οχημάτων (18%) και την κατηγορία ρούχων και υφασμάτων (13%).

Η πλειοψηφία των επικίνδυνων προϊόντων που κοινοποιήθηκαν στο σύστημα προήλθαν από χώρες εκτός της ΕΕ. Η Κίνα αποτέλεσε τη χώρα προέλευσης για το 53% των προϊόντων που κοινοποιήθηκαν, παρουσιάζοντας μια πτώση της τάξεως του 9% σε σχέση με το 2015. Επικίνδυνα προϊόντα προερχόμενα από την Ευρώπη αποτέλεσαν το 23% των ειδοποιήσεων, από τις Ηνωμένες Πολιτείες το 5% και από τη Τουρκία το 2,6%.

Υπάρχει διαθέσιμο ενημερωτικό δελτίο (online και pdf)

Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.