Στήριξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης σε ολόκληρο τον κόσμο: Το Συμβούλιο εγκρίνει συμπεράσματα

Τετάρτη, 10 Ιούλιος, 2019 | NEA

Το Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα στα οποία εκφράζει ικανοποίηση για τη δημοσίευση της πρώτης κοινής συγκεφαλαιωτικής έκθεσης της ΕΕ και των κρατών μελών της σχετικά με την «Υποστήριξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης σε ολόκληρο τον κόσμο» ως σημαντικής συμβολής στην υποβολή εκθέσεων της ΕΕ στο πολιτικό φόρουμ υψηλού επιπέδου του ΟΗΕ το 2019.

Το Συμβούλιο εκφράζει ικανοποίηση για τη συλλογική συμβολή της ΕΕ και των κρατών μελών της στην υλοποίηση του συνόλου τωνΣτόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης(ΣΒΑ) σε ολόκληρο τον κόσμο, αξιοποιώντας όλα τα μέσα εφαρμογής, για τη στήριξη του Θεματολογίου του 2030.

Το Συμβούλιο σημειώνει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της έχουν υποστηρίξει με συνέπεια και σθένος τις αξίες και τις αρχές της ΕΕ και επικροτεί ιδιαίτερα τις ενισχυμένες προσπάθειες για την προσέγγιση των ατόμων που βρίσκονται σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και για την αντιμετώπιση όλων των μορφών ανισότητας, σύμφωνα με την αρχή του να μη μείνει κανείς πίσω και σε μία προσπάθεια προσέγγισης κατά προτεραιότητα εκείνων που υστερούν περισσότερο.

Το Συμβούλιο επισημαίνει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της έχουν προαγάγει την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα και συγκαταλέγονται μεταξύ των πλέον ένθερμων υποστηρικτών της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της χρηστής διακυβέρνησης και του κράτους δικαίου.

Το Συμβούλιο υπογραμμίζει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της έχουν υποστηρίξει ένθερμα την κοινωνική και ανθρώπινη ανάπτυξη, μεταξύ άλλων δίνοντας προτεραιότητα στην κοινωνική προστασία, την αξιοπρεπή εργασία, την καθολική ιατροφαρμακευτική κάλυψη και την πρόσβαση στην εκπαίδευση στην αναπτυξιακή συνεργασία τους. Το Συμβούλιο τονίζει ειδικότερα τα επιτεύγματα που έχουν σημειωθεί όσον αφορά την ισότητα των φύλων, την ενδυνάμωση της θέσης των γυναικών και των κοριτσιών και την αντιμετώπιση της βίας κατά των κοριτσιών και των γυναικών.

Το Συμβούλιο υπογραμμίζει επίσης την πρόοδο που έχει σημειώσει η ΕΕ και τα κράτη μέλη της όσον αφορά τη στήριξη του μετριασμού των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και της προσαρμογής σε αυτή, της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιμης διαχείρισης και χρήσης των φυσικών πόρων.

ΠΗΓΗ:consilium.europa.eu

Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.