Ψηφιακές Δεξιότητες

Τρίτη, 24 Οκτώβριος, 2017 | ΕκδόσειςΕκπαίδευση

Στην έκδοση «Ψηφιακές Δεξιότητες» παρουσιάζονται προϊόντα στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης, της επαγγελματικής κατάρτισης και της εκπαίδευσης ενηλίκων, που αναπτύχθηκαν από προγράμματα του Erasmus+ και του προκατόχου του, του προγράμματος δια βίου μάθησης.

Η έκδοση προωθεί ενδιαφέρουσες και καινοτόμες ιδέες από έργα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ, προκειμένου να βοηθήσει καθηγητές, μη κυβερνητικές οργανώσεις και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε ολόκληρη την Ευρώπη να αναπτύξουν τις επαγγελματικές πρακτικές τους. Προσφέρει πολλές χρήσιμες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου του διδακτικού υλικού, καθώς και δημιουργικές προσεγγίσεις για την ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.

                 Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.