Πρόσβαση στο City Award 2021

Photo by Drew Beamer on Unsplash

Ξεκινώντας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Access City Award αναγνωρίζει και γιορτάζει την προθυμία, την ικανότητα και τις προσπάθειες μιας πόλης να γίνει πιο προσιτή, προκειμένου να προωθήσει:
– εγγύηση ίσης πρόσβασης στα θεμελιώδη δικαιώματα
– βελτίωση της ποιότητας ζωής του πληθυσμού της και διασφάλιση ότι όλοι, ανεξαρτήτως ηλικίας, κινητικότητας ή ικανότητας, έχουν ίση πρόσβαση σε όλους τους πόρους και τις απολαύσεις που προσφέρουν οι πόλεις

Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση:
Το βραβείο είναι ανοιχτό σε όλες τις πόλεις της ΕΕ άνω των 50.000 κατοίκων και σε αστικές περιοχές που αποτελούνται από δύο ή περισσότερες πόλεις με συνολικό πληθυσμό άνω των 50.000 κατοίκων.
Ο υποβάλλων φορέας πρέπει να είναι κυβερνητική αρχή σε ένα από τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Βάσει της συμφωνίας αποχώρησης, το Ηνωμένο Βασίλειο αντιμετωπίζεται σαν να ήταν κράτος μέλος κατά τη διάρκεια και μετά τη μεταβατική περίοδο για δράσεις που υλοποιούν προγράμματα και δραστηριότητες της Ένωσης που έχουν αναληφθεί βάσει του ισχύοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (2014-2020). Έτσι, οι αιτούντες στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε αυτό το βραβείο ACA 2021.

Βραβεία
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα απονέμει χρηματικό έπαθλο σε καθέναν από τους πρώτους νικητές και τους δύο επιλαχόντες ως εξής:

1ο βραβείο: 150.000 € (νικητής του τίτλου της Accessible City 2021)
2ο βραβείο: 120.000 €
3ο βραβείο: 80.000 €

Πώς να δηλώσει κάποιος συμμετοχή:
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συμπληρώσουν τη φόρμα αίτησης, επιπλέον καλούνται επίσης να ανεβάσουν ή να παράσχουν έναν σύνδεσμο, σε μια παρουσίαση PowerPoint δέκα διαφανειών που απεικονίζει τα ισχυρά σημεία της αίτησής τους.

Οι νικητές του European Access City Award 2021 θα ανακοινωθούν επίσημα στην τελετή απονομής των Βρυξελλών στις 2 Δεκεμβρίου 2020.

Προθεσμία: 9 Σεπτεμβρίου 2020, 24:00 CET.

Μάθετε περισσότερα εδώ.

Πηγή: eurodesk.eu

Photo by: Drew Beamer on Unsplash

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.