Πρόσκληση υποβολής προτάσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πρόγραμμα διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη»

Τετάρτη, 29 Μάρτιος, 2017 | Τα νέα του δικτύου μας

CEF-CONNECTING-EUROPE-FACILITY

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημοσιεύσει μία ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ), προκειμένου να υποστηρίξει την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών υποδομών ψηφιακών υπηρεσιών (DSIs).

Έως και €27.5 εκατομμύρια θα είναι διαθέσιμα για τις ανάγκες των δημόσιων διοικήσεων, των επιχειρήσεων και των πολιτών στις διασυνοριακές τους δραστηριότητες.

Οι ενδιαφερόμενοι από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και την Ισλανδία και τη Νορβηγία, μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στους παρακάτω τομείς:

Σύστημα διασύνδεσης μητρώων επιχειρήσεων (ΣΔΙΜΗΕ)

Ηλεκτρονική ταυτοποίηση και Ηλεκτρονική υπογραφή

Ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών κοινωνικής ασφάλισης (EESSI)

Διαδικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων λήγει στις 18 Mαΐου 2017. Αυτή είναι η πρώτη πρόσκληση του Telecom Work Program για το πρόγραμμα «Συνδέοντας την Ευρώπη» για το 2017. Το 2017, το πρόγραμμα αυτό θα παράσχει έως και €77 εκατομμύρια σε χρηματοδότηση μέσω επιχορηγήσεων, για Ευρωπαϊκές Υποδομές Ψηφιακών Υπηρεσιών (DSIs).

Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.