Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στην 1η Προσομοίωση του Συμβουλίου της ΕE

Το Κέντρο Ευρωπαϊκης Πληροφορόρησης Europe Direct ΕΛΙΑΜΕΠ διοργανώνει Προσομοίωση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα τη Μετανάστευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα τον Μάρτιο του 2016.  Η Προσομοίωση εντάσσεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Europe Direct ΕΛΙΑΜΕΠ στον τομέα της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η Προσομοίωση απευθύνεται σε μαθητές Λυκείου, οι οποίοι θα κληθούν να εκπροσωπήσουν τα κράτη μέλη της ΕΕ ανά ομάδες των δύο (Υπουργός Εξωτερικών και Υπουργός Εσωτερικών Υποθέσεων). Η Προσομοίωση θα πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου στην ελληνική γλώσσα, ενώ οι συμμετέχοντες θα κληθούν να καταβάλουν ένα συμβολικό αντίτιμο συμμετοχής των 10 Ευρώ, το οποίο προορίζεται για την κάλυψη του κόστους διοργάνωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Μαριάννα Βασιλοπούλου στο 210 7257 110 ή στη διεύθυνση europe.direct@eliamep.gr.

Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.