Προκήρυξη 4 υποτροφιών σε φοιτητές για συμμετοχή στο EUropa.S. 2017

Πέμπτη, 29 Δεκέμβριος, 2016 | Eκδηλώσεις του Europe Direct ELIAMEPΕκδηλώσεις

To Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct ΕΛΙΑΜΕΠ προκηρύσσει τέσσερις (4) υποτροφίες σε φοιτητές για τη συμμετοχή τους στο Συνέδριο EUropa.S. 2017, τη μεγαλύτερη προσομοίωση Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων στην Ελλάδα. Το EUropa.S. διοργανώνεται φέτος, για 8η συνεχόμενη επιτυχή χρονιά, στις 7–10 Απριλίου 2017 στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πειραιώς από το Ινστιτούτο Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων – Ι.Ε.Κ.Ε.Θ. με την υποστήριξη του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά, καθώς επίσης και άλλων φορέων δημοσίου και ιδιωτικού χαρακτήρα.

Το EUropa.S. αποτελεί μία μοναδική προσομοίωση υλοποιώντας τους κυριότερους πυλώνες των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων. Το EUropa.S. πραγματοποιείται σε υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο στον ελληνικό χώρο με πανευρωπαϊκή εμβέλεια και εξαιρετικά μεγάλη απήχηση στη φοιτητική κοινότητα, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συνεισφορά της ομάδας των Επιστημονικών Υπευθύνων του συνεδρίου, οι οποίοι επικυρώνουν την επιστημονικότητα και πιστότητα της προσομοίωσης αυτής. Πρόκειται για ένα «παιχνίδι ρόλων» που προσομοιώνει με απόλυτη ταύτιση τις διαδικασίες και λειτουργίες τόσο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όσο και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Συμβουλίου της Ε.Ε., της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Δικαστηρίου της Ε.Ε. Οι συμμετέχοντες φοιτητές, στο πλαίσιο της προσομοίωσης, έχουν τη δυνατότητα να αναλάβουν τη θέση ενός Ευρωβουλευτή, Αρχηγού Κράτους ή Κυβερνήσεως, Υπουργού Οικονομικών της Ε.Ε., Ευρωπαίου Επιτρόπου, Δικαστή ή Συνηγόρου, Μέλους της Ομάδας Κρίσης, Δημοσιογράφου, Μεταφραστή ή Μέλους του Επικουρικού Προσωπικού για τις 4 ημέρες που διαρκεί το Συνέδριο. Στόχος των συμμετεχόντων είναι να καταλήξουν σε μια κοινή απόφαση μέσα από τη διαρκή διαδικασία διαπραγμάτευσης, με τελικό σκοπό την προώθηση της εξέλιξης του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, ενώ γλώσσες εργασίας του Συνεδρίου είναι η Αγγλική και η Γαλλική για την επιτροπή DROI.

Η «οικογένεια» του θεσμού έχει συγκεντρώσει στα 7 χρόνια πραγματοποίησής του περισσότερους από 2.100 συμμετέχοντες φοιτητές. Παράλληλα, αναδεικνύει και επιβραβεύει τους καλύτερους συμμετέχοντες, προκειμένου να ενθαρρύνει την ακαδημαϊκή τους πρόοδο και εξέλιξη. Μέχρι το τέλος του συνεδρίου EUropa.S. 2017 οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να ειδικευθούν και να αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία πάνω στη διαπραγμάτευση εντός ενός περιβάλλοντος αντικρουόμενων συμφερόντων, ενώ ταυτόχρονα θα έχουν γνωρίσει «εκ των έσω» τα Ευρωπαϊκά Θεσμικά Όργανα και τον τρόπο λειτουργίας τους, μέσα από την ενεργή τους συμμετοχή στην όλη διαδικασία προσομοίωσης αυτών.

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν Πιστοποιητικό Συμμετοχής στο Συνέδριο μετά την επιτυχή παρακολούθησή του.

Περισσότερες πληροφορίες για το Συνέδριο EUropa.S. μπορείτε να βρείτε στο www.europas.irtea.gr ή επικοινωνώντας με τους διοργανωτές στο europas.irtea@gmail.com.

Οι υποτροφίες καλύπτουν το συμβολικό κόστος συμμετοχής των φοιτητών στην Προσομοίωση (45€). Η καταβολή της υποτροφίας θα γίνει απευθείας από το Europe Direct ΕΛΙΑΜΕΠ στους διοργανωτές της Προσομοίωσης EUropa.S. για τους υποτρόφους. Σημαντική προϋπόθεση προκειμένου κάποιος να δηλώσει υποψηφιότητα για Υποτροφία, είναι να έχει υποβάλει αίτηση και να έχει καταβάλει το ποσό των 45€ στο λογαριασμό του EUropa.S. 2017, ώστε να θεωρείται ήδη συμμετέχοντας.

 

 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν φοιτητές των παρακάτω Πανεπιστημίων:

– Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήματα: Νομική Σχολή, Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Οικονομικών Επιστημών, Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης, Τουρκικών Σπουδών & Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών)

– Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήματα: Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών, Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας, Επικοινωνίας, Μέσων & Πολιτισμού,

– Πανεπιστήμιο Πειραιώς (Τμήματα: Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών, Οικονομικής Επιστήμης, Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ναυτιλιακών Σπουδών)

– Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήματα: Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Οικονομικής Επιστήμης, Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων)

 

Η επιλογή των υποτρόφων θα γίνει, με βάση την Αριστεία, από Επιτροπή που συστήνεται από το Europe Direct ΕΛΙΑΜΕΠ και το Ι.Ε.Κ.Ε.Θ., ενώ τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Europe Direct ΕΛΙΑΜΕΠ, αλλά και του EUropa.S.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ:

Αναλυτική Βαθμολογία Σπουδών στην οποία θα αναγράφεται ευκρινώς ο Μέσος Όρος ή, εναλλακτικά, Βεβαίωση Σπουδών από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος με ευκρινή αναφορά του Μέσου Όρου

Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας, μόνον ένα από κάθε ξένη γλώσσα και προσκόμιση του ανώτερου τίτλου σπουδών του κατόχου

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής ξεκινάει την Δευτέρα 2 Ιανουαρίου 2017 και ολοκληρώνεται την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2017.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στην ιστοσελίδα της δράσης επιλέγοντας το σύνδεσμο www.europas.irtea.gr

Υποβάλλετε την Αίτησή σας ΕΔΩ

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.