Θέσεις πρακτικής άσκησης στην ΕΕ

8

Ίδρυμα Μποδοσάκη σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα, Γαλλία

15 θέσεις για πρακτική άσκηση διάρκειας τεσσάρων έως έξι (4 – 6) μηνών, προθεσμία: 14 Σεπτεμβρίου

EU-LAC Foundation, Αμβούργο

Θέσεις έμμισθης πρακτικής άσκησης για φοιτητές, προθεσμία: 30 Σεπτεμβρίου

Democracy Now!, ΗΠΑ

6 θέσεις πρακτικής άσκησης

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.