Πρόγραμμα EU4Health: το Συμβούλιο καθόρισε τη διαπραγματευτική του θέση

Τρίτη, 27 Οκτώβριος, 2020 | NEA

Photo by CDCΟι πρέσβεις των κρατών μελών της ΕΕ συμφώνησαν ομόφωνα ως προς την εντολή να αρχίσουν διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με το πρόγραμμα EU4Health (2021-2027). Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί ισχυρή απάντηση στην πανδημία COVID-19, αλλά διατηρεί και έμφαση σε μακροπρόθεσμες δράσεις της ΕΕ στον τομέα της υγείας. Αποσκοπεί να βελτιώσει τη δημόσια υγεία στην ΕΕ και την ετοιμότητα της Ένωσης να αντιμετωπίσει μελλοντικές κρίσεις στον τομέα της υγείας. Το πρόγραμμα είναι ζωτικής σημασίας, καθώς η ΕΕ εξακολουθεί να βιώνει τον αντίκτυπο μιας μείζονος υγειονομικής απειλής στις οικονομίες των κρατών μελών και στην ευημερία των πολιτών.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 17-21 Ιουλίου 2020, ο προϋπολογισμός ύψους 1,9 δισ. ευρώ που προτείνεται στην εντολή του Συμβουλίου είναι τετραπλάσιος του προϋπολογισμού του τρέχοντος προγράμματος για την περίοδο 2014-2020.

Το πρόγραμμα EU4Health έχει ως στόχο να συμπληρώσει τις εθνικές πολιτικές των κρατών μελών και να προωθήσει τον μεταξύ τους συντονισμό προκειμένου να βελτιώσει την ανθρώπινη υγεία σε ολόκληρη την Ένωση με τους εξής τρόπους:

-προστατεύοντας τους πολίτες της Ένωσης από σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας

-βελτιώνοντας τη διαθεσιμότητα προϊόντων υγείας και προϊόντων που σχετίζονται με την κρίση

-ενισχύοντας την ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας

-αυξάνοντας τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και υπηρεσιών στον τομέα της υγείας

-ενισχύοντας το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην παγκόσμια υγεία

Η θέση του Συμβουλίου προβλέπει ισχυρό μηχανισμό διακυβέρνησης που να επιτρέπει αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. Αποσκοπεί επίσης να αντιμετωπίσει μακροπρόθεσμα παραδοσιακά ζητήματα δημόσιας υγείας, όπως η πρόληψη και η θεραπεία μεταδοτικών και μη μεταδοτικών ασθενειών, ιδίως του καρκίνου, να βελτιώσει την ψυχική υγεία και τη μακροχρόνια περίθαλψη και να μειώσει τις ανισότητες στον τομέα της υγείας.

Ιστορικό και επόμενα βήματα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε την πρότασή της για το πρόγραμμα EU4Health (2021-2027) στις 28 Μαΐου 2020. Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί μέρος του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027. Κατά τη σύνοδό του στις 17-21 Ιουλίου 2020, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε το Συμβούλιο να αρχίσει διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ώστε να ολοκληρωθούν με εξαιρετικά επείγουσα διαδικασία οι εργασίες για όλους τους φακέλους του ΠΔΠ. Η συμφωνία που επιτεύχθηκε σήμερα στο Συμβούλιο θα χρησιμεύσει ως βάση για διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Πηγή: consilium.europa.eu

Φωτογραφία: CDC

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.