Πρόγραμμα απ’ ευθείας μεταδόσεων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Κυριακή, 4 Νοέμβριος, 2018 | NEA

 

Εδώ μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα των συνεδριάσων των Επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:

 

 

Δευτέρα 05 Νοέμβριου 2018:

-Συνεδρίαση Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (15:00 – 18:30 ώρα Βρυξελλών)

-Συνεδρίαση Επιτροπής Προϋπολογισμών (15:00 -17:45 ώρα Βρυξελλών)

-Συνεδρίαση Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (15:00- 17:30 ώρα Βρυξελλών)

-Συνεδρίαση Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (15:00-18:30 ώρα Βρυξελλών)

-Συνεδρίαση Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (15:00-18:30 ώρα Βρυξελλών)

-Συνεδρίαση Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (15:00 -18:00 ώρα Βρυξελλών)

-Συνεδρίαση Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (15:00-18:30 ώρα Βρυξελλών)

-Συνεδρίαση Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (15:00-19:00 ώρα Βρυξελλών)

-Συνεδρίαση Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης  (16:00- 18:30 ώρα Βρυξελλών)

 

Τετάρτη 07 Νοέμβριου 2018:

– Αξιολόγηση Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών  (09:30-12:30 ώρα Βρυξελλών)

 

Πέμπτη 08 Νοέμβριου 2018:

-Συνεδρίαση Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (09:00-13:00 ώρα Βρυξελλών)

-Συνεδρίαση Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (09:00-12:30 ώρα Βρυξελλών)

-Συνεδρίαση Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (09:00-11:45 ώρα Βρυξελλών)

-Συνεδρίαση Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (09:00-12:30 ώρα Βρυξελλών)

-Συνεδρίαση Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (10:00-12:30 ώρα Βρυξελλών)

 

Μπορείτε να παρακαλουθήσετε τις συνεδριάσεις των Επιτροπών σε απευθείας μετάδοση πατώντας εδώ.

 

Πηγή: europarl.europa

Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.