Πρακτική Άσκηση στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητη

Τετάρτη, 6 Φεβρουάριος, 2019 | NEAΘέσεις Πρακτικής Άσκησης

Η πρακτική άσκηση μπορεί να ολοκληρωθεί στις Βρυξέλλες ή στο Στρασβούργο και έχει συνήθως διάρκεια 4 μηνών, αλλά μπορεί να φτάσει μέχρι και 12 μήνες.

Οι διαθέσιμες θέσεις είναι στα τμήματα:

– Διαχείρισης υποθέσεων

– ΜΜΕ και επικοινωνίας

– Web development

Οι ασκούμενοι κατά τη διάρκεια της άσκησης θα λάβουν αποζημίωση ίση με το 25% του βασικού μισθού εργαζόμενου βαθμίδας AD 6 step 1, μαζί με επίδομα στέγασης όπου χρειάζεται. Αν επιλεγεί ασκούμενος με αναπηρία θα καλυφθούν επιπλέον έξοδα ανάλογα με τις ανάγκες του.

Προϋποθέσεις:

– οι αιτούντες θα πρέπει να είναι πολίτες κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή υποψήφιας χώρας

– θα πρέπει να έχουν άριστη γνώση τουλάχιστον μιας από τις επίσημες γλώσσες της Ε.Ε  και καλή γνώση μιας δεύτερης

– θα πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση αγγλικών

– οι αιτούντες στο τμήμα υποθέσεων θα πρέπει να έχουν πτυχίο τουλάχιστον 3 ετών σε Νομική, Πολιτικές Επιστήμες, Ευρωπαϊκές Σπουδές, Ευρωπαϊκή Δημόσια Διοίκηση, Διεθνείς Σχέσεις, Δημοσιονομικού Ελέγχου και/ή Οικονομικών

– οι αιτούντες στο τμήμα ΜΜΕ και επικοινωνίας πρέπει να έχουν πτυχίο τουλάχιστον 3 ετών σε Επικοινωνία, Δημοσιογραφία ή ΜΜΕ, με έμφαση στα διαδικτυακά μέσα και / ή στο digital marketing

– οι αιτούντες στο τμήμα web development πρέπει να έχουν πτυχίο τουλάχιστον 3 ετών σε software development and engineering.

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 31 Μαρτίου 2019, 23:59

Ημερομηνία Έναρξης: 1 Σεπτεμβρίου 2019 και 1 Ιανουαρίου 2020

Περισσότερες πληροφορίες στο https://bit.ly/2S5M4sh

Πηγή: Eurodesk Opportunity

 

Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.