Πρακτική άσκηση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Cedefop)

7Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Cedefop) που εδρεύει στην Πυλαία Θεσσαλονίκης παρέχει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε αποφοίτους Πανεπιστημίου και κατόχους διδακτορικού τίτλου.

Το Cedefop εργάζεται για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνεργασίας και την παροχή τεκμηριωμένων στοιχείων που συνθέτουν τη βάση της ευρωπαϊκής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ).

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει

1. Να είναι υπήκοοι χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και υποψήφιων προς ένταξη χωρών,

2. Να συμπληρώσουν ηλεκτρονική αίτηση και να επισυνάψουν αντίγραφο πτυχίου και βιογραφικό (κατά προτίμηση το Ευρωπαϊκό Βιογραφικό),

3. Να κατέχουν τη γνώση δύο τουλάχιστον κοινοτικών γλωσσών, όπου η μία θα είναι η αγγλική.

 

Διάρκεια: 9 μήνες ( Οκτώβριος με Ιούνιος)

Μισθός: ανάλογα με τον τόπο διαμονής των ασκούμενων που κυμαίνεται από 744 ευρώ μέχρι και 992 ευρώ το μήνα.

Προθεσμία: 13 Ιουνίου 2016

Περισσότερες πληροφορίες: εδώ

Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.