Πρακτική Άσκηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Τετάρτη, 30 Ιανουάριος, 2019 | Θέσεις Πρακτικής Άσκησης

Οι αιτήσεις άνοιξαν για την πρακτική άσκηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάθε χρόνο, η Επιτροπή προσφέρει πρακτική άκσηση σε 1,300 νέους για ένα διάστημα πέντε μηνών. Η πρακτική άσκησή ξεκινάει τη 1 Μαρτίου ή τη 1 Οκτωβρίου και αποτελεί μια ευκαιρία για τους εκπαιδευόμενους να αποκτήσουν εμπειρία πάνω στις ευρωπαϊκές πολιτικές.

Οι θέσεις πρακτικής αφορούν μια σειρά απο τομείς και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα καθήκοντα της άσκησης εξαρτώνται απο την υπηρεσία στην οποία τοποθετείται ο εκπαιδευόμενος. Για παράδειγμα, ένας εκπαιδευόμενος μπορεί να απασχοληθεί στο δίκαιο ανταγωνισμού, στους ανθρώπινους πόρους, στην περιβαλλοντική πολιτική κ.α.

Η καθημερινότητα των εκπαιδευόμενων αποτελείται απο:

-Οργάνωση συνεδριάσεων και ομάδων εργασίας

-Έρευνα και κατάρτιση εκθέσεων

-Διοργάνωση προγραμμάτων

Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν πτυχιούχοι πανεπιστημίων απο όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ορισμένες θέσεις προορίζονται και για πολίτες προερχόμενους απο χώρες εκτός της Ένωσης. Απαραίτητη είναι επίσης, η γνώση δύο γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, απαραίτητη για την αίτηση είναι η έλλειψη εργασιακής εμπειρίας σε οποιοδήποτε όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι εκπαιδευόμενοι θα λαμβάνουν μηνιαίο επίδομα ύψους 1.196,84€.

Προθεσμία: 4 Φεβρουαρίου (για την περίοδο Οκτωβρίου – Μαρτίου)

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Πηγή: Opportunity Desk

Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.