Περισσότερη αλληλεγγύη για τον εφοδιασμό με αέριο (βίντεο)

Τετάρτη, 13 Σεπτέμβριος, 2017 | Πολυμέσα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ολοκληρώνει έναν νέο κανονισμό για να διασφαλίσει τον εφοδιασμό με αέριο στην ΕΕ. Τα κράτη μέλη που θα αντιμετωπίσουν σοβαρές ελλείψεις φυσικού αερίου θα μπορούν να υπολογίζουν σε βοήθεια από τις γειτονικές χώρες στα πλαίσια νέων κανόνων αλληλεγγύης.

Δείτε το σχετικό βίντεο εδώ

Απομαγνητοφώνηση:
Αυτός είναι ένας από τους πιο στρατηγικούς αγωγούς αερίου στον κόσμο. Ονομάζεται Nord Stream. Με μήκος που ξεπερνά τα 1.200 χλμ, συνδέει τη Ρωσία με τη Γερμανία και παρέχει αέριο σε 26 εκατομμύρια νοικοκυριά στην Ευρώπη. Οι χώρες της ΕΕ εισάγουν το 65% της κατανάλωσης αερίου κυρίως από τη Ρωσία, τη Νορβηγία και την Αλγερία.  Πρόκειται για εξαιρετικά ισχυρή εξάρτηση που επιβάλλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να διασφαλίσει τον εφοδιασμό με αέριο και να αποφύγει τυχόν διαταραχές. Αντιμετωπίσαμε μια παρόμοια κρίση το 2009 και νωρίτερα το 2006. Ορισμένα κράτη μέλη δεν είχαν αέριο για δύο ή τρεις εβδομάδες. Ήταν μια πραγματικά επικίνδυνη κατάσταση για τους πολίτες μας. Θέλουμε να αποφύγουμε καταστάσεις αυτού του είδους. Έχει τεθεί μια πρόταση βάσει της οποίας, σε περίπτωση σοβαρής κρίσης, τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να βοηθήσουν τις γειτονικές τους χώρες. Πρόκειται για έναν μηχανισμό αλληλεγγύης για την προστασία των καταναλωτών που πλήττονται περισσότερο. Αλληλεγγύη σημαίνει ότι, σε δύσκολες περιόδους, μπορούμε να στείλουμε αέριο από μια χώρα σε άλλη για να διασφαλίσουμε τον πλήρη εφοδιασμό με αέριο σε νοικοκυριά, σε σημαντικούς παρόχους κοινωνικών υπηρεσιών όπως νοσοκομεία και σε ορισμένους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής για την αποφυγή γενικών διακοπών ρεύματος.  Οι εταιρείες αερίου θα πρέπει επίσης λειτουργούν με μεγαλύτερη διαφάνεια. Ο νέος νόμος θα διασφαλίζει την καλύτερη συνεργασία μεταξύ των χωρών και ακριβέστερη αξιολόγηση των κοινών κινδύνων.