Παράνομες δραστηριότητες γεώτρησης στην Ανατολική Μεσόγειο: παράταση του καθεστώτος κυρώσεων κατά ένα έτος

Δευτέρα, 16 Νοέμβριος, 2020 | NEA

Photo by Meriç DağlıΤο Συμβούλιο εξέδωσε απόφαση για την παράταση κατά ένα έτος, έως τις 12 Νοεμβρίου 2021, του υφιστάμενου πλαισίου περιοριστικών μέτρων αντιδρώντας στις παράνομες γεωτρήσεις της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διατηρήσει την ικανότητά της να επιβάλλει στοχευμένα περιοριστικά μέτρα σε πρόσωπα ή οντότητες που ευθύνονται για τις παράνομες δραστηριότητες γεώτρησης για υδρογονάνθρακες στην Ανατολική Μεσόγειο ή εμπλέκονται σε αυτές.

Οι κυρώσεις συνίστανται στην ταξιδιωτική απαγόρευση στην ΕΕ και στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων για τα πρόσωπα, και στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων για τις οντότητες. Επιπλέον, απαγορεύεται στα πρόσωπα και τις οντότητες της ΕΕ να διαθέτουν κεφάλαια σε όσους περιλαμβάνονται στους καταλόγους.

Επί του παρόντος, σε κυρώσεις υπόκεινται δύο άτομα.

Γενικές πληροφορίες

Το καθεστώς κυρώσεων κατά των παράνομων δραστηριοτήτων γεώτρησης στην Ανατολική Μεσόγειο αποτελεί άμεσο επακόλουθο των συμπερασμάτων που ενέκρινε το Συμβούλιο στις 14 Οκτωβρίου 2019 και τα οποία επικυρώθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 17 και 18 Οκτωβρίου 2019, στα οποία η ΕΕ επιβεβαίωσε την πλήρη αλληλεγγύη της προς την Κύπρο όσον αφορά τον σεβασμό της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και κάλεσε την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να υποβάλουν προτάσεις σχετικά με πλαίσιο για περιοριστικά μέτρα.

Πηγή: consilium.europa.eu

Φωτογραφία: Meriç Dağlı 

             



Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.