Πανδημία κορωνοϊού COVID-19

Τρίτη, 24 Νοέμβριος, 2020 | NEA

Οι ηγέτες της ΕΕ εντείνουν το συντονισμό για την αμοιβαία αναγνώριση των τεστ και την ανάπτυξη εμβολίων

Στο πλαίσιο της βιντεοδιάσκεψης, οι ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τον συντονισμό αντίδρασης της ΕΕ στην πανδημία COVID-19. Ασχολήθηκαν ιδίως με την αμοιβαία αναγνώριση των τεστ, την ανάπτυξη εμβολίων και μια κοινή προσέγγιση για την άρση των περιοριστικών μέτρων.

Για την προετοιμασία της συζήτησης, η γερμανική Προεδρία δημοσίευσε  έκθεση σχετικά με την πορεία του συντονισμού της ΕΕ για την αντιμετώπιση της πανδημίας
COVID-19. Η έκθεση αυτή παρουσιάζει τις εν εξελίξει εργασίες σε επίπεδο ΕΕ σε διάφορους άξονες:

–  στρατηγικές για τη διενέργεια τεστ και χρήση γρήγορων τεστ αντιγόνων

– αμοιβαία αναγνώριση των τεστ

-διασυνοριακή ιχνηλάτηση επαφών

-ρυθμίσεις για την καραντίνα

-ανάπτυξη, παρασκευή και και διάθεση εμβολίων κατά της COVID-19

Βιντεοδιάσκεψη των μελών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, 19 Νοεμβρίου 2020

Έκθεση σχετικά με την πορεία του συντονισμού της ΕΕ για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 (έκθεση της γερμανικής Προεδρίας, 12 Νοεμβρίου 2020)

Πηγή:consilium.europa.eu

Photo by:Mufid Majnun on Unsplash

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.