Πανδημία COVID-19: Το Συμβούλιο εγκρίνει χρηματοδοτική στήριξη ύψους 87,4 δισ. € για τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του SURE

Παρασκευή, 25 Σεπτέμβριος, 2020 | NEA

Photo by Tim Mossholder on UnsplashΤο Συμβούλιο ενέκρινε χρηματοδοτική στήριξη ύψους 87,4 δισ. € σε 16 κράτη μέλη με τη μορφή δανείων της ΕΕ στο πλαίσιο του SURE – ενός προσωρινού μέσου της ΕΕ για τον μετριασμό των κινδύνων ανεργίας κατά τη διάρκεια της κρίσης της νόσου COVID-19.

Η στήριξη θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να χρηματοδοτήσουν τις σοβαρές αυξήσεις των δημόσιων δαπανών τους που πραγματοποιήθηκαν από την 1η Φεβρουαρίου 2020 λόγω της εφαρμογής εθνικών συστημάτων μειωμένου ωραρίου εργασίας και παρεμφερών μέτρων, και για τους αυτοαπασχολούμενους, και μέτρων σχετικά με την υγεία για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Το SURE είναι ένα από τα τρία δίχτυα ασφαλείας, ύψους 540 δισ. €, τα οποία συμφωνήθηκαν από το Eurogroup στις 9 Απριλίου 2020 και στη συνέχεια εγκρίθηκαν από τους ηγέτες της ΕΕ για την προστασία των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των κρατών.

Η χρηματοδοτική στήριξη στο πλαίσιο του SURE χορηγείται στα κράτη μέλη ως εξής:

-Ελλάδα – 2,7 δισ. €

-Βέλγιο – 7,8 δισ. €

-Βουλγαρία – 511 εκατ. €

-Κροατία – 1 δισ. €

-Κύπρος – 479 εκατ. €

-Τσεχική Δημοκρατία – 2 δισ. €

-Ιταλία – 27,4 δισ. €

-Λετονία – 193 εκατ. €

-Λιθουανία – 602 εκατ. €

-Μάλτα – 244 εκατ. €

-Πολωνία – 11,2 δισ. €

-Πορτογαλία – 5,9 δισ. €

-Ρουμανία – 4,1 δισ. €

-Σλοβακία – 631 εκατ. €

-Σλοβενία – 1,1 δισ. €

-Ισπανία – 21,3 δισ. €

Και άλλα κράτη μέλη μπορούν ακόμη να υποβάλουν τα αιτήματά τους για χρηματοδοτική συνδρομή. Στο πλαίσιο αυτού του μέσου της ΕΕ μπορούν να διατεθούν έως και 100 δισ. €.

Τα δάνεια του SURE στηρίζονται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και από εγγυήσεις των κρατών μελών, ανάλογα με το μερίδιό τους στο ΑΕΕ της ΕΕ, και θα ανέρχονται συνολικά σε 25 δισ. €.

Οι συμβάσεις εγγύησης με την Επιτροπή έχουν οριστικοποιηθεί.

Επόμενα βήματα

Η Επιτροπή θα συγκεντρώσει τώρα κεφάλαια από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές εξ ονόματος της ΕΕ και θα τα χορηγήσει ως δάνεια αντιστήριξης στα κράτη μέλη που ζήτησαν τα δάνεια.

 

Πηγήconsilium.europa.eu

Photo by Tim Mossholder on Unsplash

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.