Οργανώνοντας τις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2017

Πέμπτη, 15 Σεπτέμβριος, 2016 | NEA

eu-budgetΚάθε χρόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τον προϋπολογισμό για την ΕΕ για το επόμενο έτος. Τα τελικά στοιχεία  πρέπει να συμφωνηθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ, το οποίο εκπροσωπεί τα κράτη-μέλη, πριν να υιοθετηθεί η πρόταση του προϋπολογισμού. Ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2017 θα αποφασιστεί μέσα στους επόμενους μήνες.  Η έρευνα, η καινοτομία, το πρόγραμμα Erasmus και η μεταναστευτική κρίση φαίνονται να αποτελούν προτεραιότητες.

Αυτό το διάγραμμα πληροφοριών απεικονίζει όλα τα βήματα της διαδικασίας της υιοθέτησης του προϋπολογισμού. Καθώς το Συμβούλιο της Ευρώπης τείνει να προτείνει χαμηλότερα νούμερα από αυτά που ζητά το Ευρωκοινοβούλιο, τα δύο όργανα εισέρχονται σε διαπραγματεύσεις  ώστε να επιτευχθεί μια συμφωνία. Η διαδικασία αυτή λαμβάνει χώρα αφού το Ευρωκοινοβούλιο υιοθετήσει τις θέσεις του στατέλη Οκτωβρίου και αναφέρεται ως διαδικασία συνδιαλλαγής. Αυτή η διαδικασία που ολοκληρώνεται μέσα σε 21 μέρες το ανώτερο, μπορεί να λάβει χώρα το Νοέμβριο. Μόλις ολοκληρωθεί, οι Ευρωβουλευτές μπορούν να ψηφίσουν το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων στα τέλη του Νοεμβρίου. Η Επιτροπή έχει προτείνει έναν Ευρωπαϊκό προϋπολογισμό της τάξεως των 134,9 δισεκατομμυρίων ευρώ σε πληρωμές και 157.7 δισεκατομμυρίων ευρώ σε δεσμεύσεις για τον επόμενο χρόνο.

Όπως εξηγεί το παρόν βίντεο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (διαθέσιμο σε 23 γλώσσες), οι δεσμεύσεις συνίστανται σε αυτά που η ΕΕ αναλαμβάνει να δαπανήσει σε προγράμματα που μπορεί να επεκταθούν σε χρονική περίοδο πέραν του ενός έτους, ενώ οι πληρωμές αποτελούν τις πραγματικές δαπάνες που έχουν υπολογιστεί για την περίοδο των προσεχών 12 μηνών. Ωστόσο, το Συμβούλιο επιθυμεί να μειώσει το προυπολογισμό σε 1.3 δις. για τις δεσμεύσεις  (-0.81%) και 1.1 δις. για τις πληρωμές (-0.82%). Σύμφωνα με το Κοινοβούλιο, προτεραιότητες του προυπολογισμού συνεχίζουν να είναι η αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης καθώς και η υποβοήθηση της οικονομικής ανάκαμψης.

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.