Οι ελεγκτές αξιολογούν τη στήριξη της ΕΕ στη βιομηχανία 4.0 και στην ψηφιακή καινοτομία στην Ευρώπη

Δευτέρα, 9 Σεπτέμβριος, 2019 | NEA

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο διενεργεί έλεγχο με αντικείμενο τη στήριξη και τη χρηματοδότηση της ΕΕ για την ψηφιοποίηση της βιομηχανίας και την προώθηση της ψηφιακής καινοτομίας στην Ευρώπη. Οι ελεγκτές πρόκειται να εξετάσουν κατά πόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει αποτελεσματική στήριξη στα κράτη μέλη για την ψηφιοποίηση των βιομηχανιών τους και βοηθά νεοφυείς, καθώς και μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στην προσπάθειά τους να μεταβούν στην ψηφιακή εποχή.

«Για να διατηρήσει την ανταγωνιστική θέση της, η ΕΕ πρέπει να στηρίξει τις βιομηχανίες στην πορεία τους προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους, ο οποίος βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Στο πλαίσιο αυτό, η ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας αποτελεί καίρια πρωτοβουλία, και με τον έλεγχο αυτό θέλουμε να εξετάσουμε τον βαθμό στον οποίο έχει αποδειχθεί αποτελεσματική μέχρι τώρα», δήλωσε η Iliana Ivanova, το Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου που είναι επικεφαλής του ελέγχου. «Μέχρι το 2025 αναμένονται σημαντικές εξελίξεις προς την πραγμάτωση της βιομηχανίας 4.0. Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ, ιδίως οι ΜΜΕ, πρέπει να είναι έτοιμες να προσαρμόσουν τις παραδοσιακές μεθόδους εργασίας τους στις νέες ψηφιακές τεχνολογίες

Σήμερα, οι ελεγκτές δημοσιεύουν δελτίο ελέγχου για την ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Τα δελτία ελέγχου παρέχουν πληροφορίες σχετικά με ελεγκτικά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Στόχος τους είναι να χρησιμεύουν ως πηγή πληροφόρησης για όσους ενδιαφέρονται για την πολιτική ή τα προγράμματα που αποτελούν αντικείμενο του ελέγχου.

Στην εποχή της βιομηχανίας 4.0, η ψηφιακή τεχνολογία χρησιμοποιείται για να συνδέσει ανθρώπους, πράγματα και διαδικασίες σε πραγματικό χρόνο. Η διαδικασία αυτή αλλάζει άρδην τη μεταποιητική βιομηχανία και τους τρόπους του επιχειρείν, και προσθέτει αξία μέσω της αυξημένης ταχύτητας και αποδοτικότητας. Προκειμένου να αντεπεξέλθουν, οι εταιρείες σε όλο τον κόσμο πρέπει να μεταμορφωθούν, πράγμα που απαιτεί την πραγματοποίηση σημαντικών επενδύσεων.

Στην ΕΕ παρουσιάζονται σημαντικές αποκλίσεις όσον αφορά την ψηφιακή ανάπτυξη μεταξύ διαφορετικών περιφερειών και τομέων, με τα ποσοστά να κυμαίνονται από άνω του 63 % στον προγραμματισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών έως 4 % στον κατασκευαστικό τομέα. Οι ΜΜΕ αντιστοιχούν στο 99 % όλων των επιχειρήσεων, αλλά λιγότερο από το ένα πέμπτο αυτών έχει προβεί σε σημαντική ψηφιοποίηση. Θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να ψηφιοποιήσουν τις διαδικασίες των εργασιών τους, καθώς συχνά δεν διαθέτουν τους πόρους που απαιτούνται για να αντιμετωπίσουν μόνοι τους την πρόκληση της ψηφιακής μετάβασης.

Τα τελευταία χρόνια, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη έχουν δρομολογήσει σειρά πρωτοβουλιών για να δημιουργήσουν μια ψηφιακή ενιαία αγορά και να ψηφιοποιήσουν την ευρωπαϊκή βιομηχανία, με δράσεις στον τομέα της οικονομίας δεδομένων, του διαδικτύου των πραγμάτων και της νεφοϋπολογιστικής.

Το 2016 η Επιτροπή δρομολόγησε μια πρωτοβουλία ψηφιοποίησης της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, η οποία προωθούσε τη δημιουργία κόμβων ψηφιακής καινοτομίας. Τα «έξυπνα» αυτά κέντρα βοηθούν εταιρείες, ιδίως ΜΜΕ και νεοφυείς επιχειρήσεις, παρέχοντας την πλέον πρόσφατη τεχνογνωσία και τεχνολογία που αυτές χρειάζονται για τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους. Επίσης, δημιουργούν συνδέσμους με επενδυτές στον τομέα των ψηφιακών αλλαγών, και φέρνουν σε επαφή προμηθευτές ψηφιακών καινοτομιών με δυνητικούς χρήστες.

Η χρηματοδότηση για την πρωτοβουλία ανέρχεται σε 11,5 δισεκατομμύρια ευρώ και χορηγείται μέσω του προγράμματος της ΕΕ «Ορίζων 2020» και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης. Η Επιτροπή εκτιμά ότι, μέχρι το 2020, θα κινητοποιήσει δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις ύψους περίπου 40 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ σκοπεύει να συνεχίσει να χρηματοδοτεί την ψηφιακή καινοτομία και κατά την περίοδο 2021-2027.

Οι ελεγκτές πρόκειται να εξετάσουν τη στήριξη που παρέχει η Επιτροπή στα κράτη μέλη για την ανάπτυξη, την υλοποίηση και την παρακολούθηση των στρατηγικών ψηφιοποίησής τους, και να αξιολογήσει το επίπεδο στήριξης προς κόμβους ψηφιακής καινοτομίας σε όλη την Ευρώπη. Θα διερευνήσουν επίσης αν η Επιτροπή συντελεί στη δημιουργία ενός νομικού περιβάλλοντος, κατάλληλου για την ψηφιακή εποχή και τη συνδεσιμότητα.

 

Πηγή: eca.europa.eu

     
Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.