Οδηγός: μολυσματικές ουσίες στην αλυσίδα τροφίμων

Παρασκευή, 25 Αύγουστος, 2017 | ΕκδόσειςΠολιτικές της ΕΕ

Πρόκειται για χημικές ουσίες οι οποίες δεν έχουν προστεθεί σκόπιμα σε τρόφιμα ή ζωοτροφές. Οι ουσίες αυτές ενδέχεται να υπάρχουν στα τρόφιμα ως αποτέλεσμα των διαφόρων σταδίων παραγωγής, μεταποίησης και μεταφοράς τους.  Μπορούν επίσης να προκύψουν και από περιβαντολλογική μόλυνση.

 

Τα επίπεδα των μολυσματικών ουσιών στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές είναι συνήθως πολύ χαμηλά για να βλάψουν τους καταναλωτές και τα ζώα, αλλά μπορούν να προκαλέσουν επιπτώσεις όπως τροφική δηλητηρίαση και η παρουσία ή η συσσώρευσή τους με την πάροδο του χρόνου ενδέχεται να επηρεάσει την υγεία των ζώων και των ανθρώπων.

Ο οδηγός αυτός της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) εξηγεί τι είδους μολυσματικές ουσίες υπάρχουν στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και πως οι καταναλωτές και τα ζώα προστατεύονται.

Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.