Οδηγός για τα Κέντρα Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης της Ελλάδας

Δευτέρα, 3 Δεκέμβριος, 2012 | ΕκδόσειςΚοινωνία

Ο Οδηγός αυτός που εκδόθηκε από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα παρουσιάζει το ρόλο και το έργο των Κέντρων Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης (ΚΕΤ) στην Ελλάδα, τα οποία αποτελούν τμήμα του δικτού Europe Direct.

Ο Οδηγός διατίθεται σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Για να κατεβάσετε ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο ή να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας των ΚΕΤ, απ’ όπου μπορεί να προμηθευτείτε έντυπα αντίτυπα, πατήστε εδώ.

Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.