Οδηγός επικοινωνίας για τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων

Πέμπτη, 9 Νοέμβριος, 2017 | NEA

Στις 26 Απριλίου 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Περιέχει 20 αρχές και δικαιώματα που μπορούν να εξυπηρετήσουν έναν διπλό σκοπό: ως πλαίσιο για τον έλεγχο της αποτελεσματικής συμβολής της υφιστάμενης κοινωνικής νομοθεσίας της ΕΕ στην ευημερία των ανθρώπων και τη δημιουργία νέων δικαιωμάτων ενόψει των σημερινών προκλήσεων, αλλά και ως σημείο αναφοράς για την αξιολόγηση των κοινωνικών επιδόσεων των κρατών μελών.

Ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων περιέχει 3 βασικές κατηγορίες:

– ίσες ευκαιρίες και πρόσβαση στην αγορά εργασίας

– δίκαιες συνθήκες εργασίας

– κοινωνική προστασία και ένταξη

Η Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης της Επιτροπής διαθέτει έναν οδηγό επικοινωνίας για τον ευρωπαϊκό πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων. Περιέχει βίντεο, τις 20 αρχές του Πυλώνα, καθώς και εικόνες για χρήση σε δημοσιεύσεις και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το σετ αυτό εργαλείων αποτελεί ένα έργο σε εξέλιξη και θα συνεχίσει να ενημερώνεται με περισσότερο επικοινωνιακό υλικό κατά τις επόμενες εβδομάδες. Μια σειρά εκδόσεων είναι επίσης διαθέσιμη στον πυλώνα.

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.