Νέοι κανόνες διευκολύνουν την καταχώριση ονομάτων χώρου .eu

Πέμπτη, 11 Απρίλιος, 2019 | NEA

Οι ευρωβουλευτές θέλουν να διευκολύνουν την καταχώρηση ονομάτων χώρου με κατάληξη .eu, και να ενθαρρύνουν την αξιοποίησή του από επιχειρήσεις.

Ο τομέας ανωτάτου επιπέδου .eu είναι ο όγδοος μεγαλύτερος κωδικός χώρας παγκοσμίως και είχε πάνω από 3,8 εκατομμύρια καταχωρίσεις το 2017. Για να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις ενός διαρκώς μεταβαλλόμενου ψηφιακού περιβάλλοντος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε νέους κανόνες στις 31 Ιανουαρίου 2019.

Στόχος των νέων κανονισμών είναι η χαλάρωση των κριτηρίων καταχώρισης ονομάτων χώρου με κατάληξη .eu, ώστε να επωφεληθούν όσο το δυνατόν περισσότερα φυσικά πρόσωπα, οργανώσεις κι επιχειρήσεις, ιδιαιτέρως οι νέοι άνθρωποι, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις. Τα ονόματα τομέων μπορούν, ωστόσο, να ανακληθούν εάν κριθούν δυσφημιστικά, ρατσιστικά ή ότι αντίκεινται στη δημόσια τάξη ή δημόσια ασφάλεια.

«Πιστεύω πως το όνομα τομέα μπορεί να υποστηρίξει την ενιαία ψηφιακή αγορά ενισχύοντας την διαδικτυακή ευρωπαϊκή ταυτότητα κι ενθαρρύνοντας τις διαδικτυακές διασυνοριακές δραστηριότητες. Με την απόφαση αυτή, ενισχύσαμε τα κριτήρια αποκλεισμού μιας ιστοσελίδας, με αναφορά στις ασφαλιστικές δικλείδες για το κράτος δικαίου», δήλωσε ο Φρέντερικ Φέντερλει (Φιλελεύθεροι και Δημοκράτες, Σουηδία), εισηγητής της έκθεσης του ΕΚ.

Ποιος έχει τη δυνατότητα καταχώρισης ονόματος τομέα .eu;

-Ευρωπαίοι πολίτες, ανεξαρτήτως από τον τόπο κατοικίας τους

– Πολίτες χωρών εκτός της ΕΕ που διαμένουν στην ΕΕ ή σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου

– Εταιρείες που εδρεύουν στην ΕΕ ή σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου

– Οργανώσεις που εδρεύουν στην ΕΕ ή σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου

Οφέλη

Οι κάτοχοι ονομάτων τομέα .eu έχουν δικαιώματα ως καταναλωτές και άτομα που προστατεύονται από ευρωπαϊκούς κανόνες και πρότυπα.

Οι εταιρείες επωφελούνται από την αυξημένη προβολή τους στο διαδίκτυο, τόσο εντός της ΕΕ όσο και παγκοσμίως.

Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.