Νέο θεματολόγιο για τους καταναλωτές: Το Συμβούλιο εγκρίνει συμπεράσματα

Τρίτη, 23 Φεβρουάριος, 2021 | NEA

photo by Arlington ResearchΤο Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα ανταποκρινόμενο στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Νέο θεματολόγιο για τους καταναλωτές: Ενίσχυση της ανθεκτικότητας των καταναλωτών για βιώσιμη ανάκαμψη» (το «θεματολόγιο»), όπου παρουσιάζεται ένα ολιστικό όραμα για την ενωσιακή πολιτική καταναλωτών για την περίοδο από το 2020 έως το 2025.

Τα συμπεράσματα αποσκοπούν στην παροχή πολιτικής καθοδήγησης σχετικά με το ευρύ φάσμα δράσεων που ανακοίνωσε η Επιτροπή στο θεματολόγιο, τονίζοντας την ανάγκη αντιμετώπισης των ανησυχιών των καταναλωτών σε άλλες τομεακές πολιτικές της ΕΕ, όπως αυτές που συνδέονται με την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση. Αναφέρονται επίσης στη σημασία της εμπιστοσύνης των καταναλωτών για την τόνωση της οικονομικής ανάκαμψης μετά την κρίση COVID-19.

Το Συμβούλιο εκφράζει ικανοποίηση για την πρόθεση της Επιτροπής να αντιμετωπίσει σε προσεχείς νομοθετικές προτάσεις ζητήματα όπως το «δικαίωμα επισκευής», η προστασία των καταναλωτών εντός και εκτός διαδικτύου και η ασφάλεια των προϊόντων καθώς και η πρόληψη της υπερχρέωσης. Τονίζει επίσης την ανάγκη για συνέπεια μεταξύ του τομέα της ψηφιοποίησης και των πρόσφατων προτάσεων, όπως ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες, με τον οποίο αναμένεται να θεσπιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας για όλους τους καταναλωτές.

Στις 25 Φεβρουαρίου 2021, οι υπουργοί που είναι αρμόδιοι για την εσωτερική αγορά και τη βιομηχανία θα πραγματοποιήσουν, μέσω βιντεοδιάσκεψης υπό την προεδρία του υπουργού Οικονομίας και Ψηφιακής Μετάβασης της Πορτογαλίας, Pedro Siza Vieira, συζήτηση προσανατολισμού σχετικά με το νέο θεματολόγιο για τους καταναλωτές, προκειμένου να συζητηθεί ο ρόλος των επιχειρήσεων και των καταναλωτών στην προώθηση της οικονομικής ανάκαμψης και της ανθεκτικότητας.

Πηγή: consilium.europa.eu

Φωτογραφίες: Arlington Research

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.