Μέτρα του Συμβουλίου για τις σιδηροδρομικές μεταφορές ως αντίβαρο στην COVID-19

Τρίτη, 6 Οκτώβριος, 2020 | NEA

Photo by Shelley Pauls on UnsplashΤο Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα έκτακτα μέτρα για να βοηθήσει τον σιδηροδρομικό τομέα στη δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζει λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Τα μέτρα θα δώσουν στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να παρέχουν απαλλαγή από ορισμένα τέλη υποδομής για τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, εξασφαλίζοντας παράλληλα έγκαιρη επιστροφή των χρημάτων στους παρόχους υποδομής.

Αυτή η προσωρινή παρέκκλιση από τους ισχύοντες κανόνες σχετικά με τις χρεώσεις για τη χρήση σιδηροδρομικής υποδομής θα ισχύσει αναδρομικά από την 1η Μαρτίου 2020 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 και μπορεί να παραταθεί, εάν χρειαστεί.

Τα κράτη μέλη θα ενημερώνουν την Επιτροπή για τα μέτρα που λαμβάνουν και η Επιτροπή θα δημοσιοποιεί τις πληροφορίες αυτές.

Το Συμβούλιο ενέκρινε τα έκτακτα μέτρα με γραπτή διαδικασία. Το τελικό κείμενο αποτελεί το αποτέλεσμα συντονισμού των θέσεων σε πρώτη ανάγνωση μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Το Κοινοβούλιο διεξήγαγε ψηφοφορία σχετικά με τα μέτρα στις 17 Σεπτεμβρίου 2020.

Η νομική πράξη αναμένεται να υπογραφεί από τα δύο θεσμικά όργανα στο περιθώριο της συνόδου ολομέλειας του Κοινοβουλίου την επόμενη εβδομάδα και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ στις 12 Οκτωβρίου. Θα τεθεί σε ισχύ την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα.

 

Πηγήconsilium.europa.eu

Photo by Shelley Pauls on Unsplash

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.