Μεταπτυχιακά στη Ρουμανία: Πλήρης οδηγός

του Νικόλα Στυλιανού και της Κωνσταντίνας Πετροπούλου, βασισμένο στο πρωτότυπο άρθρο της Αργυρώς Σταμούλη.

Μεταπτυχιακά στη Ρουμανία: Γνωρίζοντας τη Ρουμανία

Η Ρουμανία βρίσκεται σταθερά ανάμεσα στις πρώτες επιλογές πολλών νέων από την Ευρώπη, την Ασία, την Αμερική και την Αυστραλία, με ιδιαίτερη προτίμηση κυρίως σε σχολές του τομέα των επιστημών υγείας όπως είναι η ιατρική, η οδοντιατρική και η φαρμακευτική. Μετά την ένταξη της χώρας το 2007 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το διαδικαστικό κομμάτι για τη μετάβαση και τη διαμονή στη χώρα, έχει απλοποιηθεί σημαντικά, καθιστώντας την ακόμα πιο ανταγωνιστική.

Μεταπτυχιακά στη Ρουμανία: Δικαίωμα διαμονής στην Ρουμανία

Η διαμονή στη Ρουμανία ως μέλος της ΕΕ είναι εύκολη υπόθεση, με προϋπόθεση ότι:

1) είστε εγγεγραμμένος σε εγκεκριμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα,

2) διαθέτετε επαρκές εισόδημα (από οποιαδήποτε πηγή) που σας επιτρέπει να ζείτε χωρίς να χρειάζεστε εισοδηματική ενίσχυση,

3) διαθέτετε πλήρη υγειονομική ασφαλιστική κάλυψη εκεί.

Κατά τους 3 πρώτους μήνες διαμονής δεν είναι απαραίτητη η εγγραφή σε κάποια δημόσια αρχή (συνήθως στο δημαρχείο ή το τοπικό αστυνομικό τμήμα), ώστε να αποκτήσετε έγγραφο που να επιβεβαιώνει το δικαίωμα διαμονής, μπορείτε να το πράξετε όμως, αν επιθυμείτε.

Οι εθνικές αρχές είναι δυνατόν να θέσουν ως όρο το εισόδημά σας να είναι μεγαλύτερο από εκείνο που δικαιολογεί την καταβολή ενίσχυσης του βασικού εισοδήματος στην εν λόγω χώρα.

Κίνδυνος υπάρχει να χάσετε το δικαίωμα διαμονής στη χώρα εάν τελειώσετε τις σπουδές σας και δεν μπορείτε να αποδείξετε ότι εργάζεστε ή διαθέτετε επαρκείς πόρους για να ζήσετε εκεί.

Σε όλη τη διάρκεια της διαμονής σας αντιμετωπίζεστε ως υπήκοοι της χώρας αυτής, ιδίως όσον αφορά την εργασία, τις αμοιβές, τα μέσα που διευκολύνουν την πρόσβαση στην εργασία, την εγγραφή σε σχολείο, πανεπιστήμιο κλπ.

Μεταπτυχιακά στη Ρουμανία: Προϋποθέσεις εισαγωγής

Οι Έλληνες υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου.

Στα κρατικά ή ιδιωτικά αναγνωρισμένα ιδρύματα τα δίδακτρα διαφέρουν και μπορούν να αγγίξουν το ποσό των 7,000€ για τις ιατρικές σχολές. Για την εγγραφή στο πρώτο έτος απαιτούνται εξετάσεις στη γλώσσα και στη ορολογία για κάθε ειδικότητα. Στα υπόλοιπα τμήματα τα δίδακτρα κυμαίνονται από 2,000€ έως 5,000€ ανάλογα με τη σχολή και τη χώρα προέλευσης του ενδιαφερόμενου. Κάποιες σχολές προσφέρουν προγράμματα στην αγγλική ή γαλλική γλώσσα, όπου επίσης απαιτούνται παρόμοιες εξετάσεις στην αντίστοιχη γλώσσα. Σε αντίθετη περίπτωση, οι ξένοι υπήκοοι αρχίζουν τις σπουδές τους με ένα προπαρασκευαστικό έτος. Σκοπός αυτού του έτους είναι η εκμάθηση τη ρουμανικής γλώσσας και ορολογίας.

Στη δεύτερη περίπτωση έχουμε χωρίς ή με ελάχιστα χρήματα τις σπουδές σε κρατικά πανεπιστήμια. Οι χωρίς δίδακτρα θέσεις καθορίζονται από το βαθμό εισαγωγής. Οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν ίσα δικαιώματα και συνεπώς οι Έλληνες μπορούν να συμμετάσχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις μαζί με τους Ρουμάνους. Βασική προϋπόθεση είναι η επιτυχής εξέταση στη ρουμανική γλώσσα (πτυχίο επιπέδου Β2). Η ύλη και ο τρόπος διεξαγωγής των εισαγωγικών εξετάσεων καθορίζονται από κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα ξεχωριστά.

Για την εγγραφή των αλλοδαπών στα ρουμανικά εκπαιδευτικά ιδρύματα απαιτούνται:

-Αίτηση εγγραφής

-Αντίγραφο απολυτηρίου λυκείου ή πτυχίο

-Αντίγραφο πιστοποιητικού γεννήσεως

-Πιστοποιητικό υγείας

-Πιστοποιητικό γλώσσας

-Αντίγραφο διαβατηρίου

-3-4 φωτογραφίες διαβατηρίου

Παράλληλα, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους και τα πρωτότυπα έγγραφα, θεωρημένα από το υπουργείο Παιδείας και την πρεσβεία της χώρας από την οποία προέρχονται. Οι αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται μαζί με τα δικαιολογητικά στην πρεσβεία της Ρουμανίας στην Ελλάδα.

Για την αναγνώριση από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των τίτλων ανώτατων σπουδών που έχουν αποκτηθεί βάσει του ρουμάνικου συστήματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πληροφορίες μπορούν να ληφθούν από τα κέντρα NARIC (κέντρα πληροφόρησης για την αναγνώριση ακαδημαϊκών τίτλων σε εθνικό επίπεδο). Παρόλα αυτά είναι καλό να έχουμε υπόψη και τον ελληνικό φορέα αναγνώρισης πτυχίων τον ΔΟΑΤΑΠ

Μεταπτυχιακά στη Ρουμανία: Δίδακτρα

Τα δίδακτρα καθορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας και είναι παρόμοια για όλα τα πανεπιστήμια. Το ύψος τους εξαρτάται από το αντικείμενο σπουδών. Το ύψος των διδάκτρων ανέρχεται στα 2,430-2,700€ ανά έτος για τεχνικές σχολές, σπουδές μαθηματικών και φυσικής, σχολές αγρονομίας και τμήματα αθλητισμού. Σε 3,200-5,000€ το χρόνο για ιατρικές και φαρμακευτικές σπουδές, σε 3,780-4,200€ ανά έτος για μουσικές σχολές και σχολές καλών τεχνών, ενώ για δραματικές σχολές το κόστος μπορεί να αγγίξει τα 7,500€ το χρόνο. Σε σχολές σκηνοθεσίας τα δίδακτρα κυμαίνονται από 8,550 έως 9,500€ ανά έτος.

Για τις μεταπτυχιακές σπουδές, τα ετήσια δίδακτρα ξεκινούν από 2,610 και αγγίζουν τα 9,700€, ανάλογα με το αντικείμενο των σπουδών. Τα δίδακτρα πληρώνονται προκαταβολικά για μία ελάχιστη περίοδο τριών μηνών. Το προπαρασκευαστικό έτος που πρέπει να ολοκληρωθεί αν ο υποψήφιος δεν έχει καμία γνώση της ρουμανικής κοστίζει 700€.

Μεταπτυχιακά στη Ρουμανία: Χρηματοδοτήσεις- Υποτροφίες

Αρκετές υποτροφίες και κληροδοτήματα χορηγούνται από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς της Ελλάδας. Ωστόσο, υπάρχει και η δυνατότητα χρηματοδότησης των σπουδών από φορείς του εξωτερικού. Η οικονομική ενίσχυση μπορεί να προέρχεται από διμερείς μορφωτικές συμφωνίες μεταξύ της Ελλάδας και της Ρουμανίας. Ακόμα προσφέρονται υποτροφίες και από τις δυο κυβερνήσεις αλλά και δημόσιους οργανισμούς. Πολλές και τα ίδια τα πανεπιστήμια στα οποία έχει γίνει δεκτός ο υποψήφιος προσφέρουν οικονομική ενίσχυση.

Πηγή: citycampus.gr

 

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.