Μεταναστευτική κρίση: κατανομή των βαρών

Πέμπτη, 19 Οκτώβριος, 2017 | Πολυμέσα

Οι ευρωβουλευτές αναθεωρούν τον κανονισμό του Δουβλίνου — το νόμο της ΕΕ που καθορίζει ποια χώρα είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των αιτήσεων ασύλου. Το τρέχον σύστημα επιβαρύνει πάρα πολύ τις χώρες της πρώτης γραμμής όπως την Ελλάδα και την Ιταλία. Ως εκ τούτου, οι νομοθέτες υποστηρίζουν τη δικαιότερη κατανομή των αιτούντων άσυλο μεταξύ όλων των κρατών μελών, καθώς και την υποχρεωτική συμμετοχή.

Μετανάστες που δραπετεύουν από συγκρούσεις, διώξεις και φτώχεια συνεχίζουν να καταφτάνουν στις ακτές της Ευρώπης.

Πρόκειται για ένα επικίνδυνο ταξίδι, με χιλιάδες να πεθαίνουν στη θάλασσα. Όσοι επιβιώνουν, ευελπιστούν να μείνουν στην Ευρώπη. Εκατομμύρια έχουν υποβάλει αιτήσεις χορήγησης ασύλου τα τελευταία χρόνια.

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία που καθορίζει τη χώρα που είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία μιας αίτησης χορήγησης ασύλου ονομάζεται κανονισμός του Δουβλίνου.

Αλλά δεν λειτουργεί.

Κατέρρευσε το 2015 με τη μεγάλη εισροή από αιτούντες άσυλο. Πρέπει να έχουμε δίκαιη κατανομή ατόμων, ώστε κάθε κράτος μέλος να δέχεται τους αιτούντες άσυλο που του αναλογούν.

Επί του παρόντος, οι αιτήσεις χορήγησης ασύλου διεκπεραιώνονται σε εθνικό επίπεδο. Η χώρα μέσω της οποίας εισήλθε για πρώτη φορά στην ΕΕ ο αιτών άσυλο επωμίζεται την ευθύνη. Οι χώρες της πρώτης γραμμής, όπως η Ελλάδα και η Ιταλία, επιβαρύνονται περισσότερο.

Στο μέλλον, οι αιτήσεις θα πρέπει να συλλέγονται αυτόματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να κατανέμονται βάσει του πληθυσμού και του ΑΕΠ κάθε κράτους μέλους.

Θα πρέπει να θέσουμε σε εφαρμογή ένα σύστημα που θα λειτουργεί ανεξάρτητα από μεγάλες ή μικρότερες εισροές ανθρώπων, ώστε να μην υπάρχει πλέον η ανάγκη λήψης μέτρων έκτακτης ανάγκης. Ένα σύστημα ικανό να ανταπεξέλθει στο μέγεθος του προβλήματος, ένα σύστημα με συνυπευθυνότητα στον πυρήνα του.

Πηγή: europarltv.europa.eu