Η μελέτη του Ευρωβαρομέτρου για τη νεολαία δημοσιεύθηκε

Τρίτη, 13 Φεβρουάριος, 2018 | NEA

Μια μεγάλη πλειοψηφία (89%) των ευρωπαίων νέων συμφωνεί ότι οι εθνικές κυβερνήσεις πρέπει να ενισχύσουν τη σχολική εκπαίδευση σχετικά με τα δικαιώματα και τις ευθύνες τους ως πολίτες της ΕΕ. Περισσότεροι από οκτώ στους δέκα συμφωνούν ότι η μάθηση για τα ευρωπαϊκά θέματα, όπως η λειτουργία της ΕΕ και των θεσμικών της οργάνων, η ιστορία της ΕΕ ή ο ευρωπαϊκός πολιτισμός, πρέπει να αποτελούν μέρος της υποχρεωτικής σχολικής εκπαίδευσης (83%). Επιπλέον, πάνω από τα δύο τρίτα συμφωνούν ότι τα ευρωπαϊκά προγράμματα και οι πρωτοβουλίες όπως το Erasmus + και το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης τους κάνουν να αισθάνονται πιο ευρωπαϊκοί (67%).

Αυτά είναι μερικά από τα ευρήματα ενός νέου Έκτακτου Ευρωβαρομέτρου, το οποίο επιδιώκει να διερευνήσει τη συμμετοχή των νέων πολιτών της ΕΕ σε μια σειρά κοινωνικών πτυχών της ευρωπαϊκής ζωής, συμπεριλαμβανομένων των εθελοντικών δραστηριοτήτων, των πολιτικών εκλογών, καθώς και ομάδων και οργανώσεων όπως οι ομάδες νεολαίας ή οι αθλητικοί σύλλογοι.

Επίσης, λαμβάνει υπόψη τις απόψεις των νέων σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ και τις δράσεις που θα πρέπει να δοθούν προτεραιότητες στο μέλλον, με βάση τα αποτελέσματα των συζητήσεων που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Νέας Αφήγησης για την Ευρώπη.

Μόνο άτομα ηλικίας 15-30 ερωτήθηκαν για αυτήν την έρευνα. Υπάρχουν επίσης διαθέσιμα ενημερωτικά δελτία για τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ.

 

 

 

Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.