Κυριότερα θέματα και εκδηλώσεις για τα μέσα ενημέρωσης, 5 – 18 Νοεμβρίου 2018

Δευτέρα, 5 Νοέμβριος, 2018 | NEA

 

Επισκόπηση των κυριότερων θεμάτων που θα συζητηθούν στις συνόδους του Συμβουλίου της ΕΕ τις δύο προσεχείς εβδομάδες:

 

-Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων, Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2018

Το κύριο θέμα συζήτησης στο Συμβούλιο θα είναι η πορεία των διαπραγματεύσεων για τον φόρο ψηφιακών υπηρεσιών.

-Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων (Εμπορικά θέματα), Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου 2018

Στο Συμβούλιο αναμένεται να συζητηθούν οι προσπάθειες για τον εκσυγχρονισμό του ΠΟΕ, η εφαρμογή των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών και οι τελευταίες εξελίξεις στις τρέχουσες διμερείς εμπορικές διαπραγματεύσεις.

-Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων (άρθρο 50), Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2018

Οι 27 υπουργοί της ΕΕ θα συζητήσουν την πορεία των διαπραγματεύσεων για το Brexit.

-Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων, Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2018

Το Συμβούλιο θα εξετάσει το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, θα ξεκινήσει τις προετοιμασίες για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου και θα παρακολουθήσει τις παρουσιάσεις σχετικά με τον χάρτη πορείας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου του 2019, το πρόγραμμα εργασιών της Επιτροπής για το 2019 και τη δέσμη μέτρων για την επικουρικότητα.

Θα διεξάγει επίσης τον ετήσιο διάλογό του για το κράτος δικαίου και θα επανεξετάσει τις εργασίες βάσει του άρθρου 7, παρ. 1 της ΣΕΕ σχετικά με την Πολωνία και την Ουγγαρία.

-Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων (Προϋπολογισμός), Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2018

Το Συμβούλιο θα προετοιμάσει τις διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά τον γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2019. Οι διαπραγματεύσεις αυτές θα διεξαχθούν στα πλαίσια συνεδρίασης της επιτροπής συνδιαλλαγής την ίδια ημέρα.

 

Πηγή: consilium.europa

Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.