Κορονοϊός: η Επιτροπή υπογράφει δεύτερη σύμβαση για να διασφαλίσει την πρόσβαση σε πιθανό εμβόλιο

Παρασκευή, 18 Σεπτέμβριος, 2020 | NEA

Photo by Glen Carrie on UnsplashMετά την επίσημη υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ των Sanofi-GSK και της Επιτροπής, τέθηκε σε ισχύ δεύτερη σύμβαση με φαρμακευτική εταιρεία. Η σύμβαση θα επιτρέψει σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να αγοράσουν έως 300 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου των Sanofi-GSK. Επιπλέον, τα κράτη μέλη μπορούν να δωρίσουν δεσμευμένες δόσεις σε χώρες χαμηλότερου και μεσαίου εισοδήματος. Η Sanofi και η GSK θα προσπαθήσουν επίσης να παράσχουν εγκαίρως σημαντικό μέρος των εμβολίων τους μέσω συνεργασίας με τον μηχανισμό παγκόσμιας πρόσβασης σε εμβόλιο κατά της COVID-19 (COVAX) —τον εμβολιαστικό πυλώνα του επιταχυντή πρόσβασης στα εργαλεία κατά της COVID-19 για τις χώρες χαμηλότερου και μεσαίου εισοδήματος.

Η Επιτροπή έχει ήδη υπογράψει σύμβαση με την AstraZeneca και εξακολουθεί να διαπραγματεύεται παρόμοιες συμφωνίες με άλλους παρασκευαστές εμβολίων (Johnson & JohnsonCureVacModerna και BioNTech), με τους οποίους έχει ολοκληρώσει τις σχετικές διερευνητικές συνομιλίες.

Η πρόεδρος, κ. φον ντερ Λάιεν, δήλωσε: «Με τη σημερινή σύμβαση με τις Sanofi-GSK, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταδεικνύει για μία ακόμη φορά τη δέσμευσή της να εξασφαλίσει ισότιμη πρόσβαση σε ασφαλή, αποτελεσματικά και προσιτά από οικονομική άποψη εμβόλια όχι μόνο για τους πολίτες της αλλά και για τα φτωχότερα και πλέον ευάλωτα άτομα όλου του κόσμου. Σύντομα θα συναφθούν συμφωνίες και με άλλες εταιρείες και, με τον τρόπο αυτόν, θα δημιουργηθεί ένα πολυσχιδές χαρτοφυλάκιο πολλά υποσχόμενων εμβολίων, που βασίζονται σε διάφορους τύπους τεχνολογιών, πράγμα που θα αυξήσει τις πιθανότητές μας να βρούμε έναν αποτελεσματικό τρόπο αντιμετώπισης του ιού

Η κ. Στέλλα Κυριακίδου, επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, δήλωσε: «Καθώς αρκετές ευρωπαϊκές χώρες αντιμετωπίζουν νέες επιδημικές εξάρσεις μετά τη θερινή περίοδο, ένα ασφαλές και αποτελεσματικό εμβόλιο είναι πιο απαραίτητο από ποτέ για την αντιμετώπιση αυτής της πανδημίας και των καταστροφικών επιπτώσεών της στις οικονομίες και τις κοινωνίες μας. Αυτή η δεύτερη συμφωνία αποτελεί ακόμη ένα ορόσημο στην ενωσιακή στρατηγική μας για τα εμβόλια. Σήμερα επεκτείνουμε τις δυνατότητές μας για να διασφαλίσουμε ότι οι πολίτες της ΕΕ και οι πολίτες όλου του κόσμου θα μπορέσουν να ξαναρχίσουν σταδιακά την καθημερινή ζωή τους και να αισθανθούν και πάλι ασφαλείς.»

Η σημερινή σύμβαση χρηματοδοτείται από το Μέσο Στήριξης Έκτακτης Ανάγκης, το οποίο διαθέτει πόρους για τη δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου πιθανών εμβολίων με διαφορετικά χαρακτηριστικά, τα οποία παράγονται από διαφορετικές εταιρείες.

Η Sanofi και η GSK αναπτύσσουν ένα ανασυνδυασμένο εμβόλιο για τη νόσο COVID-19, χρησιμοποιώντας καινοτόμες τεχνολογίες και των δύο εταιρειών. Η Sanofi θα συνεισφέρει το αντιγόνο πρωτεΐνης S COVID-19, το οποίο βασίζεται στην τεχνολογία ανασυνδυασμένου DNA. Η GSK θα συνεισφέρει την τεχνολογία των ανοσοενισχυτικών ουσιών της, που έχει ιδιαίτερη σημασία σε μια πανδημική κατάσταση, δεδομένου ότι μπορεί να μειώσει την ποσότητα πρωτεΐνης εμβολίου που απαιτείται ανά δόση, καθιστώντας δυνατή την παραγωγή περισσότερων δόσεων εμβολίου και, ως εκ τούτου, συμβάλλοντας στην προστασία περισσότερων ατόμων. Ο συνδυασμός ενός αντιγόνου πρωτεϊνικής βάσης και μιας ανοσοενισχυτικής ουσίας είναι καθιερωμένος και χρησιμοποιείται σε διάφορα εμβόλια που είναι διαθέσιμα σήμερα για την ενίσχυση της ανοσοαπόκρισης. Μπορεί επίσης να αυξήσει την πιθανότητα δημιουργίας ενός αποτελεσματικού εμβολίου που μπορεί να παρασκευαστεί σε μεγάλη κλίμακα.

Οι εταιρείες ξεκίνησαν μελέτη φάσης 1/2 τον Σεπτέμβριο, ενώ θα ακολουθήσει μελέτη φάσης 3 έως το τέλος του 2020. Αν η όλη διαδικασία στεφθεί από επιτυχία, και με την επιφύλαξη των σχετικών κανονιστικών πτυχών, οι εταιρείες επιδιώκουν να διαθέσουν το εμβόλιο έως το δεύτερο εξάμηνο του 2021.

Από κοινού με τα κράτη μέλη και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, η Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει τις υφιστάμενες δυνατότητες ευελιξίας για να επιταχύνει την έγκριση και τη διαθεσιμότητα επιτυχημένων εμβολίων κατά της νόσου COVID-19. Οι κανονιστικές διαδικασίες θα είναι ευέλικτες, αλλά θα παραμείνουν αυστηρές. Κάθε εμβόλιο που διατίθεται στην αγορά θα πρέπει να πληροί τις αναγκαίες απαιτήσεις ασφάλειας και να υποβάλλεται σε επιστημονική αξιολόγηση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, στο πλαίσιο της ενωσιακής διαδικασίας χορήγησης άδειας κυκλοφορίας στην αγορά της ΕΕ.

Ιστορικό

Στις 17 Ιουνίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μιαν ευρωπαϊκή στρατηγική για την επιτάχυνση της ανάπτυξης, της παρασκευής και της διανομής αποτελεσματικών και ασφαλών εμβολίων κατά της COVID-19. Ως αντάλλαγμα για το δικαίωμα αγοράς συγκεκριμένου αριθμού δόσεων εμβολίου σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο, η Επιτροπή χρηματοδοτεί μέρος του αρχικού κόστους που βαρύνει τους παρασκευαστές εμβολίων με τη μορφή συμφωνιών προαγοράς. Η παρεχόμενη χρηματοδότηση θεωρείται προκαταβολή για τα εμβόλια που θα αγοραστούν πράγματι από τα κράτη μέλη.

Δεδομένου ότι το υψηλό κόστος και το υψηλό ποσοστό αποτυχίας καθιστούν τις επενδύσεις σε εμβόλια κατά της COVID-19 απόφαση υψηλού κινδύνου για τους φορείς ανάπτυξης εμβολίων, η εν λόγω συμφωνία θα επιτρέψει την πραγματοποίηση επενδύσεων οι οποίες διαφορετικά πιθανότατα δεν θα πραγματοποιούνταν.

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται να εξασφαλίσει ότι κάθε άνθρωπος που χρειάζεται εμβόλιο θα έχει πρόσβαση σ’ αυτό οπουδήποτε στον κόσμο και όχι μόνο στην ΕΕ. Κανένας δεν είναι ασφαλής έως ότου όλοι να είναι ασφαλείς. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, από τις 4 Μαΐου 2020, έχει συγκεντρώσει σχεδόν 16 δισ. ευρώ στο πλαίσιο της παγκόσμιας αντίδρασης στον κορονοϊό, της παγκόσμιας δράσης για την καθολική πρόσβαση σε εξετάσεις, θεραπείες και εμβόλια κατά του κορονοϊού και για την παγκόσμια ανάκαμψη, και έχει επιβεβαιώσει το ενδιαφέρον της να συμμετάσχει στον μηχανισμό COVAX για ισότιμη πρόσβαση σε οικονομικά προσιτά εμβόλια κατά της νόσου COVID-19 παντού. Επιπλέον, στο πλαίσιο των προσπαθειών της «Ομάδας Ευρώπη», η Επιτροπή ανακοίνωσε στις 31 Αυγούστου συνεισφορά ύψους 400 εκατ. ευρώ σε μορφή εγγυήσεων για την υποστήριξη του COVAX και των στόχων του, στο πλαίσιο της παγκόσμιας αντίδρασης στον κορονοϊό.

 

Πηγή: ec.europa.eu/commission

Photo by Glen Carrie on Unsplash

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.