«Καθολική υγειονομική περίθαλψη για όλους»

Σάββατο, 7 Απρίλιος, 2018 | NEA

Δήλωση του κ. Βιτένις Αντριουκάιτις, Επιτρόπου Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας Υγείας (7 Απριλίου 2018).

«Η πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη για όλους αποτελεί ένα από τα μείζονα επιτεύγματα της Ευρώπης ύστερα από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μ’ αυτό, έγινε πραγματικότητα η ιδέα ότι όλοι οι άνθρωποι, πλούσιοι και φτωχοί, πρέπει να ωφελούνται από ποιοτική υγειονομική περίθαλψη χωρίς να ανησυχούν ότι η ασθένειά τους θα επιφέρει την πτώχευση της οικογένειάς τους.

Καθώς εορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας, θα πρέπει να αισθανόμαστε ιδιαίτερη ικανοποίηση για την πρόοδο που έχει σημειώσει η ήπειρός μας όσον αφορά την προστασία της υγείας των πολιτών της ΕΕ και την γενικότερη αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης. Ως καρδιοχειρουργός, και έχοντας δει πολλούς ασθενείς, έχω διαπιστώσει πόσο σημαντική είναι η καθολική υγειονομική περίθαλψη, ιδίως για τους πλέον ευάλωτους. Έχω επίσης συναντήσει πολλούς αξιόλογους επαγγελματίες της υγείας, επιστήμονες, ερευνητές και κοινωνικούς λειτουργούς, που κάνουν πραγματικότητα την καθολική υγειονομική περίθαλψη σε καθημερινή βάση και αισθάνομαι ιδιαίτερη υπερηφάνεια που ανήκω σ’ αυτή την υπέροχη ένωση.

Όταν όμως πρόκειται για την υγεία, έχουμε διαπιστώσει ότι τα σύνορα δεν παίζουν ρόλο σε περιπτώσεις υγειονομικών κρίσεων. Αυτός είναι ο λόγος που η ΕΕ έχει δημιουργήσει το Ευρωπαϊκό Ιατρικό Σώμα για την απόσπαση εμπειρογνωμόνων ιατρών, με σκοπό την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας, όπως επιδημίες ή λοιμώδεις νόσους, εντός και εκτός της Ευρώπης. Η ΕΕ είναι, επίσης, πρωτοπόρος παγκόσμιος χορηγός πρωτοβουλιών στον τομέα της υγείας, με στόχο την ενίσχυση της έρευνας και την υποστήριξη της καταπολέμησης σοβαρών ασθενειών σε όλο τον κόσμο. Για παράδειγμα, μέσω της διεθνούς αναπτυξιακής χρηματοδότησης που παρέχει, η ΕΕ έχει διαθέσει περισσότερα από 475 εκατομμύρια ευρώ στο Διεθνές ταμείο για την καταπολέμηση του AIDS, της φυματίωσης και της ελονοσίας. Η ΕΕ παρέχει, επίσης, κάθε χρόνο περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ σε ανθρωπιστική βοήθεια για την υποστήριξη προγραμμάτων υγείας που αποσκοπούν στον περιορισμό της θνησιμότητας, των αναπηριών και των ασθενειών που συνδέονται με ανθρωπιστικές κρίσεις.

Ωστόσο, υπάρχουν ακόμη σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο όσον αφορά το προσδόκιμο επιβίωσης και την έκθεση σε κινδύνους για την υγεία. Για παράδειγμα, τα ποσοστά πρόωρης θνησιμότητας από χρόνιες νόσους είναι τουλάχιστον διπλάσια στη Βουλγαρία, την Ουγγαρία και τη Λετονία σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ. Αυτές οι ανισότητες συχνά συνδέονται με την κοινωνική ανισότητα και οφείλονται εν μέρει στις διαφορές πρόσβασης σε υγειονομική φροντίδα υψηλής ποιότητας, λόγω του οικονομικού κόστους και της άνισης γεωγραφικής κατανομής των γιατρών εντός και μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Γι’ αυτόν τον λόγο, η οικοδόμηση μιας δίκαιης και κοινωνικά ίσης Ευρώπης αποτελεί προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο  ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων που εγκρίθηκε πρόσφατα έχει ως στόχο να εξασφαλίσει την πρόσβαση στην κοινωνική προστασία για όλους τους εργαζομένους και τους αυτοαπασχολούμενους στην ΕΕ. Πρόκειται για σημαντικό βήμα προς την υλοποίηση της δέσμευσής μας για μια υγειονομική περίθαλψη προσιτή σε όλους τους πολίτες, όχι μόνο όσον αφορά τη θεραπευτική αγωγή αλλά και την πρόληψη.

Όλες οι εθνικές αρχές θα πρέπει να έχουν ως προτεραιότητα να εξασφαλίσουν ότι κάθε πολίτης στην ΕΕ έχει πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη. Στο πλαίσιο αυτό, η συνεχιζόμενη ανάπτυξη των ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς θα αυξήσει επίσης τη συνεργασία μεταξύ των συστημάτων υγείας μας. Αυτά τα εικονικά δίκτυα διευκολύνουν την πρόσβαση σε εξειδικευμένη φροντίδα υγείας για ασθενείς που πάσχουν από σπάνιες, περίπλοκες και χαμηλού επιπολασμού νόσους.

Παρά το γεγονός ότι η επίτευξη καθολικής υγειονομικής περίθαλψης για όλους εναπόκειται στα κράτη μέλη, τα οποία είναι αρμόδια για τη χάραξη και οργάνωση της υγειονομικής πολιτικής και των υπηρεσιών αλλά και για τον προϋπολογισμό για την υγεία, η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να παρέχει καθοδήγηση ώστε να μειωθούν τα χάσματα στον τομέα της υγείας μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Από κοινού θα μπορέσουμε να μεγιστοποιήσουμε τις προσπάθειές μας για την παροχή υγειονομικής περίθαλψης σε όλους, τόσο εδώ στην ΕΕ όσο και σε όλο τον κόσμο».

Η Δήλωση στον ιστότοπο της ΕΕ (Statement in English)

Πηγή: ec.europa.eu

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.