Καθιστούμε τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό κατάλληλο να αντιμετωπίσει το μέλλον

Τετάρτη, 14 Νοέμβριος, 2018 | Πολυμέσα

 

Απομαγνητοφώνηση:

Το Κοινοβούλιο εξετάζει τον τρόπο μεταρρύθμισης του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ προκειμένου να επιτευχθούν οι φιλοδοξίες της Ένωσης τα επόμενα χρόνια. Το ΠΔΠ ή πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο επιτρέπει στην ΕΕ να διαχειρίζεται τον προϋπολογισμό της σε διάφορες περιοχές για τουλάχιστον πέντε χρόνια. Οι ευρωβουλευτές επιθυμούν την ενίσχυση ορισμένων ευρωπαϊκών προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων του Erasmus+ και της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων. Το Κοινοβούλιο επιθυμεί επίσης τη συνέχιση της χρηματοδότησης βασικών ευρωπαϊκών πολιτικών, όπως της υποστήριξης των φτωχότερων περιοχών και της αειφόρου γεωργίας. Θέλουν επίσης να χρηματοδοτήσουν νέες προτεραιότητες. Συμφωνήσαμε ότι χρειαζόμαστε νέες προτεραιότητες, έρευνα, καινοτομία, ψηφιοποίηση. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, αλλά δεν μπορούμε να παραιτηθούμε από τις παλιές μας προτεραιότητες. Ωστόσο, η ΕΕ αντιμετωπίζει μια πρόκληση χρηματοδότησης… Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στον επόμενο προϋπολογισμό, διότι θα προκληθεί ένα κενό 14 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το ΠΔΠ διασφαλίζει ότι τα έξοδα παραμένουν μέσα στα συμφωνηθέντα όρια. Ωστόσο, οι ευρωβουλευτές επιθυμούν να είναι αρκετό ευέλικτο ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει νέες προκλήσεις, όπως απότομες αυξήσεις των μεταναστευτικών ροών ή απειλών κατά της ασφάλειας.

Πηγή: multimedia.europarl

Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.