Καθαρισμός Θαλασσών Ε.Ε. #EUBeachCleanUp

Παρασκευή, 23 Μάρτιος, 2018 | NEAΠολυμέσα

Αυτή την Κυριακή η Επίτροπος Καρμένου Βέλλα (είναι παρούσα κατά τη διάρκεια τoυ Καθαρισμού Θαλασσών της Ε.Ε. (!

Η Θαλάσσια Ρύπναση () και η Στρατηγική για τα Πλαστικά  ()  θα είναι στην ημερήσια διάταξη.

Αυτές και άλλες βασικές πολιτικές της Γενικής ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος ( Γ∆ Περιβάλλοντος) της Επιτροπής  όπως Πόσιμο Νερό της Ε.Ε. (θα είναι επίσης μέρος του διάλογου  της Δευτέρας.

 

Τελευταία Νέα από europa.eu
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.