Κατάσταση της Ένωσης 2016

Πέμπτη, 29 Σεπτέμβριος, 2016 | ΕκδόσειςΠολιτικές της ΕΕ

na0116205Κάθε χρόνο, τον Σεπτέμβριο, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εκφωνεί τον λόγο του για την κατάσταση της Ένωσης ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στον λόγο αυτόν, ο Πρόεδρος προβαίνει σε αποτίμηση των επιτευγμάτων του προηγούμενου έτους και παρουσιάζει τις προτεραιότητες για το επόμενο έτος.

Ο Πρόεδρος επίσης προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή θα χειριστεί τις πιο επιτακτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά την ομιλία ακολουθεί συζήτηση στην ολομέλεια. Κατ’ αυτόν τον τρόπο αρχίζει ο διάλογος με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με σκοπό την προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το επόμενο έτος. Τα κείμενα αυτά δίνουν μια πλήρη εικόνα της κατάστασης της Ένωσης το 2016 κατά την άποψη του Προέδρου Juncker. Η δέσμη αυτή αποτελεί τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην άτυπη σύνοδο των 27 αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων στην Μπρατισλάβα στις 16 Σεπτεμβρίου 2016.

Πηγή: bookshop.europa.eu