Καλύτερη ενεργειακή απόδοση κτιρίων

Τετάρτη, 11 Απρίλιος, 2018 | NEA

Τα κτίρια ευθύνονται για το 40% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας στην Ευρώπη. Περίπου το 75% των κτιρίων θεωρείται ότι δεν είναι ενεργειακά αποδοτικό. Για να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει θέσει νέους στόχους για τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα κτήρια στην ΕΕ καθίστανται ενεργειακά αποδοτικά.

Όπως εξηγεί αυτό το βίντεο του EuroparlTV, οι χώρες θα ενθαρρυνθούν να αναπαράγουν τις πρωτοποριακές εμπειρίες χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας που δοκιμάστηκαν στη Γερμανία ή τη Δανία, μεταξύ άλλων. Ο νέος νόμος θα ενθαρρύνει την ανακαίνιση υφιστάμενων κτιρίων, προωθώντας τη χρήση έξυπνων τεχνολογιών όπως συστήματα αυτοματισμού και ελέγχου που θα επιτρέψουν την αποτελεσματική λειτουργία των κτιρίων.

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.