Ιστορίες προσφύγων, ιστορίες ανθρώπων, ιστορίες ζωής. (Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη)

Πέμπτη, 11 Οκτώβριος, 2018 | Πολυμέσα

 

«Έχω ανάγκη ένα ασφαλές μέρος, ίσως την Ελλάδα, ίσως κάποιο άλλο μέρος …. Έχω πολλά πράγματα στην καρδιά μου αλλά δεν μπορώ να τα εκφράσω».

 

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ελλάδα

Τελευταία Νέα από europa.eu
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.