Ισότητα των φύλων στη λήψη χρηματοοικονομικών αποφάσεων

Πέμπτη, 13 Απρίλιος, 2017 | ΕκδόσειςΟικονομία

ekdoseis

Η ανδρική παρουσία κυριαρχεί στη λήψη αποφάσεων στον χρηματοοικονομικό τομέα. Οι άνδρες λαμβάνουν σημαντικές αποφάσεις, που επηρεάζουν τη συνολική οικονομική ανάπτυξη, τη νομισματική σταθερότητα, την απασχόληση και την ανάπτυξη —παράγοντες που επιδρούν στις ζωές ανδρών και γυναικών με διάφορους τρόπους. Για να επιτευχθούν οι στόχοι της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη πρέπει να καταπολεμηθούν αυτές οι ανισότητες των φύλων.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ζητήσει τη συμμετοχή περισσότερων γυναικών σε ηγετικές θέσεις των κεντρικών τραπεζών και των χρηματοπιστωτικών οργανισμών στα κράτη μέλη, εκφράζοντας παράλληλα τον προβληματισμό του για την απουσία γυναικών στην εκτελεστική επιτροπή της ΕΚΤ (ψήφισμα σχετικά με τις γυναίκες και τα ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων του 2011). Στη Στρατηγική δέσμευση για ισότητα των φύλων την περίοδο 2016-2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε εκ νέου τη δέσμευσή της σχετικά με την πρόταση οδηγίας του 2012 που ορίζει το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών μεταξύ των μη εκτελεστικών διευθυντών(-ριών) σε τουλάχιστον 40 % στις εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες.

Μπορείτε να διαβάσετε τη σχετική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την ισότητα των φύλων εδώ.

 

 

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.