Ημερίδα: «Ευρωπαϊκά Προγράμματα Κινητικότητας Φοιτητών & Ερευνητών»

Δευτέρα, 16 Νοέμβριος, 2015 | Eκδηλώσεις του Europe Direct ELIAMEPΕκδηλώσεις

DSC03085Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct ΕΛΙΑΜΕΠ, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) και το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) διοργάνωσαν την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου Ημερίδα με θέμα:  «Ευρωπαϊκά Προγράμματα Κινητικότητας Φοιτητών & Ερευνητών» στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Βασιλέως Κων/νου 48, Αθήνα – πλησίον του σταθμού μετρό Ευαγγελισμός).

Την εκδήλωση άνοιξαν με χαιρετισμό ο κ. Αργύρης Περουλάκης, Αναπληρωτής Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, η κα Εύη Σαχίνη, Διευθύντρια του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και η κα Μαριάννα Βασιλοπούλου, Συντονίστρια του Europe Direct ΕΛΙΑΜΕΠ.

Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν οι ευκαιρίες χρηματοδότησης από τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Κινητικότητας, Erasmus+ και Marie Sklodowska Curie Actions. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάστηκε το Πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Το Erasmus+ συνδέεται άρρηκτα με το πρόγραμμα Erasmus και επιχορηγεί την κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού σε Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης σε χώρες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα αλλά πλέον και σε όλο τον κόσμο. Η κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού στο εξωτερικό κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική διότι τα οφέλη που αποκομίζουν οι μετακινούμενοι είναι πολλά. Μέσω της Κινητικότητας οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν νέες δεξιότητες και προσόντα, τα οποία συμβάλουν στη προσωπική τους ανάπτυξη. Συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να βελτιώσουν τις γλωσσικές ικανότητές τους, να αναπτύξουν διαπολιτισμικές δεξιότητες, να εξελιχθούν σε Πολίτες της Ευρώπης, ενώ επιπλέον οι φοιτητές που μετακινούνται για πρακτική άσκηση μπορούν να αποκτήσουν πολύτιμη εργασιακή εμπειρία σε επιχείρηση /οργανισμό του εξωτερικού.

Επιπλέον, η κα Μαρία Σαμαρά εκπρόσωπος του ΕΚΤ, Εθνικό Σημείο Επαφής για τις δράσεις Marie Sklodowska-Curie στο πρόγραμμα Ορίζοντας 2020, παρουσίασε τις προκηρύξεις που περιλαμβάνονται στο νέο πρόγραμμα εργασίας 2016/2017 και οι οποίες προωθούν την κινητικότητα των ερευνητών εντός και εκτός Ευρώπης, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την προσέλκυση ή τον επαναπατρισμό των καλύτερων ερευνητών από άλλες χώρες στην Ευρώπη.   Σημειώνεται ότι το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης λειτουργεί ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το νέο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», υποστηρίζοντας την ελληνική ακαδημαϊκή, ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα για τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα. Καλύπτοντας όλα τα στάδια των ερευνητικών έργων, από την προετοιμασία της πρότασης έως την υλοποίηση και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, οι υπηρεσίες του ΕΚΤ περιλαμβάνουν: Πληροφόρηση και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης, Ανάπτυξη και Διακίνηση ενημερωτικού υλικού, Διοργάνωση εκδηλώσεων και σεμιναρίων, Εξεύρεση συνεργατών για την συγκρότηση κοινοπραξιών και την από κοινού υποβολή προτάσεων.

Η εκδήλωση έκλεισε με συζήτηση στρογγυλής τράπεζας στην οποία φοιτητές και ερευνητές που έχουν συμμετάσχει σε προγράμματα κινητικότητας στο παρελθον, μίλησαν για την εμπειρία τους.

Μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης εδώ.

Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.