Η πορεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Τετάρτη, 3 Οκτώβριος, 2018 | Πολυμέσα

Παρακολοθείστε ένα βίντεο για την πορεία της Ελλάδας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το 1961 έως και σήμερα.

Τελευταία Νέα από europa.eu
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.