Η φτώχεια στην ΕΕ μετά την κρίση

Πέμπτη, 22 Μάιος, 2014 | ΕκδόσειςΚοινωνία

Η παρούσα δημοσίευση της ΓΔ Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων, που υπογράφεται από τους Matteo Duiella and Alessandro Turrini, εξετάζει τη φτώχεια στις χώρες της ΕΕ μετά την κρίση και αναλύει πώς αυτή συσχετίζεται με τα μακροοικονομικά μεγέθη.

Η αύξηση στα επίπεδα της φτώχειας ξεκινά από το 2010, παρατηρείται κυρίως στις χώρες που επλήγησαν περισσότερο από την κρίση και εκφράζεται ως σοβαρή στέρηση υλικών αγαθών και χαμηλά επιπέδα έντασης εργασίας.

Οι οικονομετρικές εκτιμήσεις δείχνουν ότι, ενώ δείκτες μέτρησης της σχετικής φτώχειας, όπως  το επίπεδο κινδύνου φτώχειας, δεν φαίνεται να οδηγούν σε ξεκάθαρους συσχετισμούς, το κατά κεφαλήν εισόδημα και η ανεργία εξηγούν πολύ καλύτερα τη σοβαρή στέρηση υλικών αγαθών και τα επίπεδα κινδύνου φτώχειας. Ειδικότερα το μερίδιο της μακροχρόνιας ανεργίας επί του συνόλου της ανεργίας αποτελεί τον πιο σημαντικό δείκτη.

Η ανάλυση δείχνει επίσης ότι οι κοινωνικές δαπάνες συμβάλουν στη συγκράτηση της αύξησης της φτώχειας και ότι οι δαπάνες αυτού του είδους μετά την κρίση δεν έπεσαν επιπλέον των όσων εξηγούνται από τους συνηθισμένους καθοριστικούς παράγοντες.

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ (διατίθεται μόνο στα Αγγλικά).

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.